אודות מרכז הידע

מרכז ידע זה הוא One Stop Shop נגיש מעודכן וידידותי אשר חושף מידע ללמידה עצמית של האדם עם לקות הראייה וחושף מידע לאנשי מקצוע ובני משפחה כיצד לסייע לאדם עם הלקות ראייה לתפקד באופן עצמאי.

המרכז הינו פעילות משלימה לשירותי מגדל אור ולתהליכי הפצת הידע שנעשים במרכז הכשרות למעגלים תומכים. רוב ההכשרות והידע הניתנים הינם עקרונות לשיפור התפקוד העצמאי של האדם ומטרתם לעודד אותו להמשיך ולהעמיק, להיחשף לכלים, לטכנולוגיות, לשירותים מתאימים בקהילה ולאפשרויות, בדגש על כלים פרקטיים.

עבור חלק מהאנשים – עקרונות בסיסיים יספיקו לשיפור התפקוד העצמאי. עבור אלה שלא – יאפשר חשיפה למגוון תחומים ושירותים וישמש פתח לתקווה.