מטרות המחקר:

  • לבחון את מידת יעילותם של שירותי הדרכה שיקומית הניתנים לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה בישראל
  • לבחון את שביעות רצונם של מקבלי הדרכה שיקומית

מסקנות מרכזיות:

  • הדרכה שיקומית מביאה לשיפור משמעותי במיומנויות התפקודיות של מקבלי השירות
  • הדרכה שיקומית מביאה לשיפור מתון בתחושת איכות החיים
  • קיימת שביעות רצון גבוהה מהשירות בקרב כלל הגורמים המעורבים: מקבלי השירות, הורים של מקבלי השירות ועובדים-סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים
  • קיים צורך גדול בתגבור מערך המורות השיקומיות, במטרה לקצר את ההמתנה של אוכלוסיית הזכאים
  • קיים צורך להעלות את המודעות לשירות בקרב עובדים-סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים

על המאמר:

עוד על הממצאים ולקריאת המחקר המלא לחץ כאן

כותבי המאמר:

דר' אמוץ פרלמן, האגודה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בר אילן

רמי כהן, איתי לוב, יותם רוזנר, האגודה לבריאות הציבור

מועד:

דצמבר 2016


לחץ כאן למידע נוסף ולשירותי הדרכה שיקומית

סוכם על ידי ריטה לפיד, מנהלת מקצועית במגדל אור