1. פותחים את יישום ה- Gmail במחשב 
  1. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות (זהה לסמל הגדרות בכל יישומי המחשב) 
  1. לוחצים על הצגת כל ההגדרות 
  1. גוללים למטה למקטע – 'מקשי קיצור' 
  1. בוחרים באפשרות הפעלת מקשי קיצור 
  1. בחלק התחתון של הדף, לוחצים על שמירת השינויים 
  1. להצגת רשימה מלאה של מקשי הקיצור, כולל אלו שצריך להפעיל, מקישים על ? כש-Gmail פתוח. 

תרגול 

  1. הפעל/י את אפשרות הקיצורים על פי השלבים שתוארו בסרטון ובסדר הפעולות המפורטות מעלה
  1. גלה/י מהו הקיצור לשליחת דוא"ל – שלח דואר חדש ע"י שימוש בקיצור הרלוונטי.

הערה: מקשי קיצור פועלים בצורה שונה במחשבי PC ו-Mac. ב-Mac, יש להשתמש במקש במקום במקש Ctrl.