חיזוק ידע למעגל המשפחתי של האדם עם עיוורון או לקות ראייה, על כל חלקיו , הוא תהליך בעל חשיבות רבה עבור האדם ועבור רשת התמיכה המשפחתית כולה. הכרות עם משמעויות העיוורון או לקות הראייה על האדם עצמו ועל המעגל המשפחתי , זכויות ושירותים שונים, הכרות עם טכנולוגיות מסייעות, תמיכה רגשית ונושאים שונים נוספים, ישמשו חיזוק נוסף בתהליך זה

המצגת שלפניכם מציגה רציונל תוכנית הפצת ידע לבני משפחה