שימוש במערכת ובמוצרי android להשתתפות במפגשי zoom הוא נגיש ונח.
המפגש שלפניכם מציג את המידע המרכזי והאפשרויות המרכזיות המותאמות במערכת לאדם עם עיוורון מלא או לקות ראייה