חשיבות הבנת והכרות עם זכויות הילד עם מגבלת הראייה במסגרת בגן או בבית הספר היא רבה.

מה ההוא התיקון לחוק החינוך המיוחד? מה משמעותו לגבי תהליך אישור הוועדות השונות? כיצד לערך נכון על מנת להבטיח את מימוש זכויותיו של ילדכם?

ההדרכה שלפניכם התקיימה בינואר 2020, ועוסקת בהבנת התיקון לחוק חינוך מיוחד, ומשמעותו עבור הילד וההורה המלווה.