ניידות במרחב הציבורי מתבססת על שימוש במידע חזותי רב ומגוון. על מנת לאפשר תנועה עצמאית בטוחה לאנשים עם מוגבלות ראייה או/וגם ראייה ושמיעה, וכדי לחצות את הכביש בבטחה במעברי חצייה מרומזרים, יש לספק מידע שווה ערך בדרכים חלופיות שאינן מבוססות על חוש הראייה.

לכן, פותחו התקני שמע לרמזורים. התקנים אלו, מספקים מידע על מצבי רמזור הולכי הרגל (אור אדום/אור ירוק) באמצעות אותות שמע (צליל, דיבור) ואותות מישושיים (דוגמת משטח רוטט). קיימים סוגים שונים של התקנים ויתכנו שינויים קלים במבנה ובדרך השימוש בהם על ידי הולך הרגל. לפניכם, מידע מרכזי לגבי ההתקנים, המידע המופק בהם ודרך השימוש בהם:

ram
התקן שמע על גבי עמוד בצד מעבר חצייה

ההתקנים כוללים 3 סוגים של אותות

אות שמע – צליל המציין את פרק הזמן שבו רמזור להולכי רגל מאיר באור ירוק או באור אדום.

אות מישושי – רֶטֶט המציין את פרק הזמן שבו רמזור להולכי רגל מאיר באור ירוק או באור אדום.

אות דיבור – מידע מילולי המושמע לבקשת המשתמש בהתקן.

מיקום התקן השמע במרחב הציבורי
  • ע"פ תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 2, (נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין), על התקן השמע להיות מותקן בקצה הימני (ביחס לכיוון החצייה) של סימן האזהרה, בצמוד אליו, ובמרחק 40 ס"מ – 50 ס"מ ממקום מפגש המדרכה עם הכביש. במקרים בהם מסיבות תכנוניות לא ניתן למקם את התקן השמע כנדרש לעיל, יינתן פתרון מקומי מתאים לתנאי המקום.

אמצעים תחושתיים על גבי התקן השמע
  • קצב ועוצמת תקתוק שמע – קצב ומהירות תקתוק השמע, הוא הסימן כי תנועת הרכבים בכביש נעצרה ומאפשרת כעת חצייה בטוחה לכיוון החצייה הרלוונטי. כאשר קצב התקתוק גובר זהו הסימן שניתן לחצות את מעבר החצייה. כאשר קצב התקתוק איטי זה הסימן שיש להמתין בטרם החצייה. קצב התקתוק בא לידי ביטוי גם באמצעות רטט בראש תיבת השמע. ניתן להניח אצבע על ראש התיבה ולחוש ברעידות זהות לקצב החיווי הקולי.
  • בחלקה העליון של התיבה, קיים חץ בולט אשר מאפשר מישוש וזיהוי ומורה על כיוון החצייה. בנוסף להכוונה, חץ זה רועד בקצב השמע הקולי המורה על שלב החצייה. מידע מישושי זה חשוב במיוחד במצבים בהם תקתקן הרמזור נמצא בסמוך לאמצעי שמע נוספים, או בסביבה אשר מקשה על שימוש בחוש השמיעה.
IMG WA
תמונה של חץ בולט המכוון לכיוון החצייה
  • על דופן התיבה מותקן תרשים סכמתי של מעבר החצייה, העשוי מחומר בולט אשר ממחיש את מבנהו וצורתו של מעבר החציה ביחס לסביבתו הכוללת לעיתים אי תנועה או שינויי כיוון. בעזרת המישוש, ניתן לצייר מפה מנטלית, אשר תומכת ביכולת לניידות בטוחה במעבר החצייה ובסביבתו.
IMG WA
תמונה של תרשים סכמטי של מעבר החצייה
  • ברוב התקני השמע מותקן כפתור שעל ידי לחיצה עליו מופעל חיווי קולי, אשר נותן מידע ואוריינטציה רחבה על מיקום מעבר החצייה, כיוון החציה, הרחובות הסמוכים לו וכל מידע אחר אשר הוקלט על ידי המתקין ומאפשר הבנה של הסביבה.
IMG WA
כפתור להשמעת חיווי קולי
התקן שמע בעל כפתור עצירת רכבים להולך הרגל
  • שימו לב – קיימים התקני שמע, אשר מוגדרים כ"ירוקים לכלי רכב", ומוקמים בצירים בהם תנועת הולכי הרגל יחסית מועטה. בהתקנים אלה, מותקן כפתור , אשר לחיצה עליו תעדכן את מערכת הרמזור, כי יש לשלב עצירת כלי רכב בציר החצייה ולאפשר ע"י חיווי קולי ורטט חצייה בטוחה להולך רגל . לרוב, רמזורים אלה מסומנים בשילוט אשר כולל איור של יד המכוונת לעבר הכפתור שעל הרמזור, ללא לחיצה על כפתור זה יתכן ולא תעצר תנועת הרכבים ע"י אור אדום. במקרים כאלו ברגע לחיצה על הכפתור, ישמיע ההתקן את החיווי הקולי ואת המילים ‘בקשתך התקבלה’.
ram
עמוד הכולל שילוט המסמן את הרמזור כרמזור "ירוק"

האחריות על התקני השמע מוטלת על הרשות המקומית בה מותקן הרמזור. לכל טענה או בקשה ניתן וחשוב לפנות לרכז הנגישות העירוני. החוק מחייב להציג את פרטי הקשר עמו באתר העירייה או הרשות.

אסטרטגיות ניידות שונות והסתמכות על רעשי הסביבה כדי לסייע בידו של הולך הרגל לחצות את הכביש בצורה בטוחה ככל האפשר, נלמדות ומתורגלות ע"י שירות ההדרכה השיקומית אשר פועל בכל רחבי הארץ. המורה השיקומי הוא איש המקצוע אשר הוכשר ואומן לטובת חיזוק עצמאותו של האדם עם עיוורון או לקות ראייה במרחב הציבורי, ובכל סביבות חייו.

כתב : ערן גל, מנהל תחום הפצת ידע, מורשה נגישות שירות

יולי 2022