מפגש זה , הוא אחד מתוך סדרת מפגשים מקוונים אשר מיועדים לציבור עם לקות ראייה או עיוורון בגיל עבודה.