במכשיר הטלפון החכם, כפתור הבית המרכזי משמש כנקודת מוצא ברורה ומוחשית להתמצאות ושימוש במכשיר. אנו עדים בעת האחרונה לכניסה של מכשירים מתקדמים, ללא כפתור בית מרכזי. על מנת לעשות שימוש במכשירים אלה בצורה קלה ובפשטות, מוצעות בפניך האפשרויות הבאות:

מכשירי IPhone

חלופה 1 :שימוש במחוות החלקה

 • הגעה למסך הבית: אם המסך נעול, תחילה יש ללחוץ על מקש ההפעלה / כיבוי לחיצה קצרה. לאחר מכן, להחליק עם אצבע אחת מתחתית אמצע המסך כלפי מעלה עד לשמיעת שני קליקים (להמשיך בהחלקה עד למרכז המסך).
 • הפעלת מחליף היישומים: יש להחליק עם אצבע אחת מתחתית אמצע המסך כלפי מעלה עד לשמיעת שלושה קליקים (להמשיך בהחלקה עד לחלק האמצעי העליון של המסך).
 • הגעה למרכז הבקרה: יש להחליק עם אצבע אחת מאמצע חלקו העליון של המסך כלפי מטה עד לשמיעת שני קליקים (להמשיך בהחלקה עד מרכז המסך).
 • הגעה לאיזור העדכונים: יש להחליק עם אצבע אחת מחלקו העליון של המסך עד לשמיעת שלושה קליקים (להמשיך בהחלקה עד לחלקו התחתון של המסך).

חלופה 2: שימוש ב- Assistive Touch

 • תחילה יש להפעיל אפשרות זו באופן חד פעמי בהגדרות, כללי, נגישות, Assistive touch.
 • הגדרה זו תציג באופן קבוע את תפריט Assistive touch בתחתית אמצע המסך. ניתן להגיע אליו כמו לכל פריט אחר על המסך ע"י חקירה במגע או מחוות החלקת אצבע אחת.
 • לפתוח את התפריט כרגיל ע"י לחיצה כפולה עליו.
 • אחת האפשרויות בתפריט הינה מסך הבית. יש להפעילה כרגיל ע"י לחיצה כפולה.
 • ניתן להגדיר פריטים נוספים שיוצגו בתפריט זה במסך ההגדרות, באותו המקום שבו הפעלנו לראשונה אפשרות זו.

מכשירי Android:

במכשירים אלו אין מחווה פשוטה לתפעול כחלופה לכפתור בית פיזי, ולכן יש לפעול לפי האסטרטגיה להלן:

 • שים לב לצורתו המלבנית של המכשיר.
 • זהה את שקע הטעינה, שברוב המכשירים נמצא במרכז הצלע הצרה התחתונה של היקף המכשיר.
 • להניח את האצבע על שקע הטעינה, ואז להעלות אותה באיטיות עד לחלקו האמצעי התחתון של המסך עד שהמכשיר אומר: בית.
 • עם שמיעת ההכרזה -הקש הקשה כפולה.
 • במכשירים מסוימים דף הבית נפתח כאשר נוגעים בכפתור הבית ללא צורך בלחיצה כפולה עליו.
 • במכשירים מסוימים בהם מותקנת גרסת Talkback עדכנית, ניתן להגיע למסך הבית גם ע"י מחוות החלקת אצבע אחת מחלקו האמצעי העליון של המסך כלפי מטה עד מרכז המסך, לא להרים את האצבע ולהמשיך להחליק שמאלה כלפי חלקו השמאלי במרכז המסך.

נכתב על ידי עדי נתן, מומחה לטכנולוגיה מסייעת ובדיקות נגישות במגדל אור.