האם אתה נזקק להתרעה מתי מסתיים הזמן שהקצבת לפעולה מסויימת כמו לאפייה ?

מטרת עזר זה : הטיימר אומד זמן באמצעות ספירה לאחור של זמן מסוים שהוגדר ידנית.

 תיאור העזר:

הטיימר בנוי כשעון עם סימון ספרות בכל 5 דקות.

הטיימר מכני בן 60 הדקות כולל ספרות מוגדלות ומודגשות הכתובות בשחור על רקע לבן. גודל הספרות 1-1.5 אינץ'

באמצע הטיימר ישנו המחוג- ניתן לחוש בו פיזית ואותו ניתן להזיז לזמן הרצוי. קצה המחוג מסומן באדום.

ישנם דגמים בהם השנתות מישושיות וכל חמש דקות מסומן בסימן מישושי יחיד וכל 10 דקות בסימן מישושי כפול.

כמו כן ניתן להשתמש באפליקציות מובנות או ייעודיות. להרחבה ראה : שימוש בטכנולוגיה מסייעת. או בשעון העצר של התנור ואמצעות סימון נקודות התמצאות. להרחבה ראה : שימוש בחושים מפצים 

טיימר מטבח
טיימר מטבח

אופן השימוש

1.      סובב את מחוג הטיימר עד ליעד הקצוב.

2.      הנח את שעון הטיימר במקום בו תוכל לשמוע את הצלצול

3.      המתן לשמיעת הצלצול.

4.      אפסן את שעון הטיימר לשימוש הבא במקום ידוע מראש. להרחבה ראה : עיקרון הקביעות 

יתרונות:

·         פשוט לשימוש

·         אינו מצריך למידה ותרגול

·         צלצול חזק

·         ניתן לרכישה בנפרד מעמד לשעון הטיימר

אתגרים:

·         מצריך שימוש באביזר נוסף, פרט לתנור

אפשרויות רכישה:

את העזר ניתן לרכוש במקומות הבאים:

·         מרכז לעיוור  – קישור לחנות במרכז לעיוור,

·         אתרי אינטרנט שונים . Big and Bold Low Vision Timer))


לחץ כאן – למידע לגבי טכניקות שימוש באביזר זה ובשירות ההדרכה השיקומית

נכתב על ידי  מאיה מאיר פוקס מורה להדרכה שיקומית.