האם אתה מתקשה לזכור בעל פה את מספרי הטלפון של קרובי משפחה וחברייך ?

האם אתה נדרש לחיווי קולי לעזרה בהפעלת מכשיר טלפון ? 

מטרת הטלפון:


הטלפון הנייח הוא בעל חיווי קולי המאפשר השמעה של שיחה מזוהה עם שם האדם,הקראת השעון ותאריכים ואף איחסון של 85 מספרים ושמות בספר טלפונים
תיאור העזר:
  • מכשיר בעל מסך תצוגה גדול, מאפשר שינוי קונטרסט במידת בצורך.
  • בעל לחצנים, נגישים ומובלטים.
  • הטלפון משולב נורת לד עוצמתית המשמשת כפלאש בעת קבלת השיחה
  • המכשיר בעל עוצמת צלצול גבוה במיוחד – עד 80 דציבלים
טלפון נייח

מיקומי ותפקידי כפתורי ההפעלה 

1 שורה מספר אחת– שורת הכפתורים מתחת למסך התצוגה.

·         בצד שמאל כפתור מסומן עם האות c – זהו כפתור המחיקה.

·         מימינו 2 כפתורים בצורת משולש, אחד פונה למעלה והשני למטה- כפתורי הדפדוף.

·         בצד ימין , כפתור האישור- מסומן ok עם אותיות מובלטות.

2.      שורה שתיים- 3 כפתורים עגולים , בכל אחד חריץ בצד העליון.

·         הכפתור השמאלי – כפתור לשיחה מזוהה.

·         הכפתור האמצעי – כפתור התפריט

·         הכפתור הימני- כפתור הזיכרון (ספר טלפונים)

3.      כפתורי המספרים– 4 שורות של שלושה כפתורים לפי סדר המספרים , כשהספרה 5 מודגשת ע"י בליטה קטנה.

4.      שורה תחתונה– 4 כפתורים עגולים , לכל כפתור שקע באחד מהצדדים.

·         כפתור שמאלי- שקע מצד ימין, הגבר, מגביר את עוצמת הקול.

·         כפתור העבר- שקע בצד תחתון, משמש לשיחת ועידה והעברת שיחות.

·         כפתור חיוג חוזר- שקע בצד שמאל, מחייג למספר האחרון .

·         כפתור מ. ראש (מערכת ראש) – שקע בחלק העליון, משמש לשיחות באמצעות אוזניות או מכשיר שמיעה המתחברות בשקע הנמצא מתחת למסך התצוגה.

5.      צד ימין – 3 כפתורים עגולים זה מתחת לזה, מעל מודפסת המילה קיצור, כפתורי החיוג המהיר, העליון נקודה 1 לזיכרון מספר 1, מתחתיו 2 נקודות ו- 3 נקודות.

·         כפתור השעון- מכריז שעה ותאריך

·         כפתור הרמקול- משמש לשיחות במצב רמקול.

·         דופן ימנית – ניתן למצוא 2 מתגים.

6.      מתג שיחה חדשה- פועל כאשר מכוון ל 0 , כלומר תוכרז כאשר מתקבלת שיחה חדשה

7.      מתג צלצול- ניתן לכוון עוצמת צלצול

8.      מתחת- תפס למגירה המאפשר שליפה של כרטיס בו ניתן לרשום רשימת חיוג מהיר.

9.      דופן תחתונה- נמצאים 2 מתגים

·         מתג ימני- עוצמה, מכוון את עוצמת השמיעה בשפופרת

·         מתג שמאלי- טונים, מכוון את התדירות לחידוד השיחה

מעל המתגים נורה המהבהבת כאשר מתקבלת שיחה.

10. דופן עליונה- בצד השמאלי שקע מ.ראש לחיבור מערכת ראש, בצד ימין- שקע מרובע לחיבור כבל טלפון, והשקע העגול – לחיבור החשמל.

11. מסך התצוגה- המידע יכול להופיע בגופן מוגדל כטקסט שחור על גבי לבן, או ההיפך, וגם נותן מידע חזותי על מד הסוללה, ניתן לכוון את המסך ל˚90

כללים ראשוניים לניווט בתפריטים

לחיצה על כפתור תפריט מכניסה לאפשרויות המכשיר . 

היציאה מהתפריט ע"י c וגם אוטומטית אחרי המתנה של 20 שני.

 הגדרת שעה ותאריך

1.      תפריט (שמור מספר)

2.      חיצים עד כיוון

3.      Ok

4.      חיצים עד כיוון תאריך ושעה

5.       OK כיוון שעה

6.      חיצים עד השעה הרצויה

7.       Ok לסיום

8.      הטלפון יאמר כיוון דקה

9.      חיצים עד לדקה הרצויה

10.  Ok לסיום

11. הטלפון יכריז כיוון יום

12. חיצים עד היום

13. Ok לסיום

14. כיוון חודש

15. חיצים עד החודש הרצוי

16.  Ok לסיום

17. לחיצה על כפתור הזיכרון – לאישור