Big Launcher
בתמונה- סמל היישומון Big Launcher

מטרת היישומון

יישומון Big Launcher  (“משגר גדול”), הוא יישומון המיועד לאנדרואיד.

היישומון הופך את השימוש במסך הבית של אנדרואיד לפשוט יותר ומהיר יותר עבור אנשים עם קשיי ראייה, צורך בהגדלה, בעיות מוטוריות ואנשים מבוגרים. ממשק מסך הבית לאחר התקנת היישומון מוגדל וכך ניתן לבצע פעולות בצורה עצמאית ונוחה.  

ממשק היישומון קל לקריאה ושימוש וכולל לחצן SOS חירום.

אחרי התקנת היישומון, מסך הבית של המכשיר הופך למסך הכולל 6 אפשרויות לחיצה בלבד, ובהן היישומונים הבסיסיים ביותר- שיחות, הודעות, מצלמה, גלריה, SOS וכן גישה לכלל היישומונים.

יישום זה אינו מובנה במכשיר הטלפון ולכן יש להורידו מחנות היישומונים (אפליקציות), יש גרסה בתשלום וגרסה חינמית.  

היישומון בחנות GOOGLE PLAY

HOMESCREEN
בתמונה- צילום מסך המראה כיצד ניתן לבצע שינוי בארגון היישומונים במסך הבית לפי בחירה

בתמונה מימין, מופיע סידור ברירת המחדל של המכשיר – הודעות טקסט ויישומון הגלריה נמצאים בטור ימין אחד מעל השני. בתמונה משמאל ניתן לראות כי נבחרו במקומן לאחר התאמות יישומון וואטסאפ וכפתור של התקשרות לאיש קשר מועדף עם תמונת איש הקשר.

לאחר פתיחת היישומון מופיעות כמה שאלות שיש להתייחס אליהן על מנת להגדיר את היישומון.

יש לאשר כל סעיף באמצעות סימן וי ירוק שנראה כך-

V
בתמונה- צילום המסך של הV הירוק כפי שנראה ביישומון

השאלות שנשאלות –

 1. שפה – ניתן להשתמש בהגדרה אוטומטית או לשנות.

 2. בחירת גודל הטקסט ולהתאימו לפי הצורך

3. בחירת צבע יישומון והגדרה אם בהיר או כהה בהתאם לנוחות, סנוור ועוד.

4. הגדרה אם היישומון יכול למחוק פריטים כמו היסטוריית שיחות, הודעות ואנשי קשר.

ניתן לשנות ולהתאים מחדש את ההגדרות במידת הצורך.

5. לאחר התקנה ועל מנת להשתמש ב- Big Launcher, יש להגדיר את היישומון כמסך הבית בהגדרות הטלפון.

BIGLAUNCHERבתמונה- צילום מסך הבית לאחר הגדרת היישומון BIG Launcher

פונקציות היישומון כוללות:

  1. סימן הטלפון- מצד שמאל למעלה. בלחיצת כפתור על הטלפון, ניתן לגשת לאנשי קשר כרגיל כולל מועדפים, אפשרות להוספת אנשי קשר, שיחות אחרונות. שיחה שלא נענתה תופיע כסימן הטלפון מהבהב. ישנו גם סימון מקודד בצבעים לשיחות, ירוק= שיחה נכנסת, צהוב=שיחה יוצאת, אדום=שיחה שלא נענתה. בגרסה החינמית ניתן לראות רק את 5 השיחות האחרונות ולוח המקשים מושבת במהלך שיחת טלפון. בגרסה בתשלום ניתנת גישה לכל השיחות, בעלות של 29.90 ₪.

2. סימן המעטפה– למעלה בצד ימין – ניתן לגשת להודעות SMS. על מנת לקרוא הודעות יש להוריד יישומון נוסף מותאם להודעות כאן.  יישומון זה רלוונטי למי שמשתמש בהודעות SMS. לאחר ההתקנה יש לאשר ליישומון להחליף את ממשק ניהול ההודעות שמותקן על המכשיר. כשיש הודעה חדשה, הסימן של המעטפה יהבהב. בגרסה החינמית, לאחר 20 SMS שנשלחים, מצורף קישור ל- biglauncher.com לכל  SMS.

3. סימן המצלמה- בשורה האמצעית מצד שמאל.

4. סימן הגלריה– בשורה האמצעית מצד ימין. דרך הגלריה ניתן לדפדף בתמונות שצילמנו.

5. סימן ה-SOS – מצד שמאל למטה. כדי להפעיל את האפשרות של SOS יש לאשר את האפשרות הזו בעת ההתקנה ולאחר האישור יש לאשר גם את האפשרות של היישומון לנהל שיחות. ניתן לבחור אם להודיע באמצעות שיחה או הודעה SOS, ניתן להגדיר להיכן תישלח ההודעה וכן ניתן להוסיף מיקום.

6. סימן היישומונים הנוספים– מצד ימין למטה- בלחיצה ניתן לגשת ליישומונים נוספים

בלחיצה על הסימן הזה, מופיעות כל היישומונים המופיעים על המכשיר בסדר א"ב. בגרסה בתשלום ניתן ליצור דף נוסף כמו דף הבית לפי היישומונים בהם משתמשים הרבה ולא על פי סדר א"ב.

בשל מגבלות הגרסה החינמית ישנה אפשרות להתאמה רק בעמודה הימנית של הלחצנים. בעמודה זו ניתן לבחור ב-2 היישומונים המשמעותיים שלנו שיופיעו באופן נוח בעמוד הראשון. כמו בדוגמה שהוצגה לעיל, במידה ואינכם משתמשים לעיתים קרובות ביישומון כמו גלריה ומצלמה ניתן להחליף אותן ביישומונים שימושיים יותר כמו יוטיוב, וואטסאפ, איש קשר ספציפי וכו'. כמו כן, ניתן להוסיף מספר מסכי בית ולהגדיר בהם יישומונים לשימוש פשוט ונוח.

כתבה- מאיה מאיר- פוקס, מורה להדרכה שיקומית

נובמבר 2022