קורא יקר

המידע שלפניכם, משמש חלק תרגולי, של נושא אחד מתוך סדרת סרטוני הדרכה ותרגול בנושא יישומים שונים בGmail. מטרת המידע היא חיזוק אוריינות דיגיטלית ושימושי מחשב למשתמשים עם לקות ראייה או עיוורון, בכל גיל.

סדר הפעולות ליצירת תגובה להודעת דואר בחשבון Gmail – תרגול

  1. יש להתחבר לחשבון Gmail 
  1. כדי להשיב להודעת דואר יש ללחוץ על כפתור הפעולות שנמצא בצדו השמאלי של החלק העליון של חלון האימייל. 
  1. בלחיצה על כפתור הפעולות נפתחות 3 אפשרויות:  

תשובה

תשובה לכולם

העברה

  1. ניתן להשיב להודעת דואר גם באמצעות פקודות מקלדת, לאחר מעבר לשפה האנגלית (alt ו-shift): 

תשובה: באמצעות לחיצה על האות R (Reply). 

תשובה לכולם:  באמצעות לחיצה על האות A (Reply All). 

העברה: באמצעות לחיצה על האות F (Forward). 

  1. חשוב להדגיש כי האפשרות תשובה לכולם קיימת רק לגבי הודעת מייל שנשלחה לכמה נמענים. 
  1. ההבדל בין תשובה להעברה: כאשר בוחרים בתשובה כתובת המייל של מי ששלח את ההודעה מתווספת באופן אוטומטי כנמען לתשובה. כאשר בוחרים בהעברה, ניתן להעביר את תוכן המייל לנמען או נמענים אחרים. 

תרגול 

  1. להגיב למייל שהתקבל ב"השב" ולאחר מכן להעביר אותו למישהו אחר באמצעות פקודת "העבר" 
  1. למצוא בדואר נכנס מייל שנשלח בתפוצה רחבה (ליותר מנמען אחד) ולהגיב באמצעות "השב לכולם"