על מנת לתמוך בתהליך קליטת, שימור או ליווי של עובד עם מגבלת ראייה בארגון חשוב להכיר את המשמעויות, התהליכים והשירותים התומכים בתהליך זה.

המפגש שלפניכם התקיים במאי 2002 עבור מעסיקים קיימים ומעסיקים אשר מקדמים תהליכי קליטת עובד בארגונם