על מנת לעשות שימוש נגיש ונח מול מסך המחשב, ע"י משתמש עם לקות ראייה, יש להתאים את רמת התאורה והסנוור.

פעולה זו יכולה להתקיים ב3 דרכים שונות. לפניכם, סרטון הדגמה וממוקד המדגים את הפתרונות, להתאמה ושימשו נח ע"י כל משתמש והעדפותיו.

מנחה ועורך הסרטון – ליאור אטיאס, מורה למחשבים ולטכנולוגיה מסייעת במרכז מגדל אור.

תעריך עדכון ותיקוף : אפריל 2023