סדר הפעולות

 1. כניסה לחשבון Gmail 
 1. תיקיות Gmail המכונות גם תוויות, ממוקמות בצדו הימני של המסך 

נשלח: בתיקיה זו נשמרים כל המיילים ששלחנו  

טיוטות: כל המיילים שהתחלנו לכתוב אך טרם שלחנו 

אשפה: כל המיילים שמחקנו 

ספאם: מיילים שנשלחו אלינו ונחסמו מהגעה לתיבת הדואר הנכנס או מפני שנחשדו כווירוס זדוני, או שנחשדו כחומר פרסומי שנחשב למטרד. 

 1. למעבר בין התיקיות, יש ללחוץ על שם התיקייה מתוך הרשימה 
 1. לחילופין, במידה ותכונת קיצורי המקשים מופעלת, ניתן לעבור בין התיקיות באמצעות פקודות המקלדת הבאות: 

נשלח: מקישים על האות G ולאחר מכן על האות T

טיוטות: מקישים על האות G ולאחר מכן על האות D

דואר נכנס: מקישים על האות G ולאחר מכן על האות I .  

יש לציין כי לא לכל התיקיות יש פקודות מקלדת. 

 1. אם נרצה ליצור תיקייה משלנו ולשם להעביר מיילים חשובים, ניתן לבצע זאת הן בעזרת העכבר והן בפקודת מקלדת: 

באמצעות עכבר: נגלול את רשימת התוויות/תיקיות עד סופה ושם נלחץ על תווית חדשה. 

באמצעות פקודת מקלדת:  

 1. סימון המייל שנרצה להעביר לתיבת הסימון 
 1. החלפת שפת המקלדת לאנגלית (alt ו-shift) 
 1. פתיחת תפריט בלחיצה על האות V 
 1. ירידה בעזרת חץ תחתון לפקודה צור חדש ולחיצה כל ENTER 
 1. מתן שם לתווית החדשה בתיבת 'תווית חדשה' שנפתחה ולחיצה על אישור. 

תרגול 

 1. בצעי/י מעבר בין התיקיות שהוזכרו לעיל. 
 1. צור הודעת דואר חדשה, הימנע משליחה וסגור את ההודעה, אתר את הודעת הדואר בתיקיה טיוטות, שלח את הודעת הדואר.
 1. ייצר תווית/תיקייה חדשה.