המפגש שלפניכם,  פותח והונחה ע"י צוות מגדל אור ותוכנית "תעסוקה שווה" כחלק מארועי Blind Day 2020