כחלק ממערך השירותים והתוכניות של מרכז מגדל אור, מופעלות תוכניות ייעודיות לצעירים מגיל 16.

מטרת תוכניות אלה, היא קידום עצמאות והשתלבות של הצעיר או הצעירה עם העיוורון או לקות ראייה במסגרות שונות ו/או בחיים עצמאיים בקהילה.

לפניכם, מפגש חשיפה מקוון, אשר התקיים עבור צעירים והורים אשר מתעניינים במידע זה ובתוכניות המרכזיות אשר מוצעות לצעירים.

אפריל 2022

המפגש בשפה העברית :

המפגש בשפה הערבית :