המצגת שלפניכם, מציגה את מגוון הפעולות הנדרשות ממנחה (host) ומשתתף עם לקות ראייה או עיוורון, לפני, במהלכו של מפגש ואף אחריו על מנת לאפשר למשתתף לקחת חלק במפגש בצורה נגישה, שוויונית ומכבדת. 

להלן קישור לצפייה במצגת: הוראה מקוונת לתלמיד עם עיוורון או לקות ראייה