מתן שירות נגיש, מותאם ומשמעותי לציבור עם עיוורון או לקות ראייה מחייב מידע אודות מגוון רחב של נושאים. הכרות עם האתגרים התפקודיים, השפעת לקות הראייה על המעגל המשפחתי ועוד.

מצגת זו, הוצגה בפני צוותים סוציאליים , כחלק מימי מידע וחשיפה.

לצפייה במצגת לחץ כאן