לרגל יום העיוור 2021 הצגנו בלייב של קהילת Differently Abled in Tech מידע על נגישות דיגיטלית במקומות עבודה. דיברנו על 3 היבטים עיקריים:

  1. מהי בכלל נגישות דיגיטלית? מה אומר החוק? מה חייב המעסיק?
  2. שלבים בתהליך הנגשה ארגוני
  3. בדיקה ראשונית למסמכים או למערכות מידע שכל אחד יכול לבצע

מצגת של המפגש כאן