מהם שימושיו ומגבלותיו של מקל הנחייה?

כלי העזר השימושי ביותר לחלק גדול מהאנשים עם מוגבלות בראייה שמעוניינים ללכת באופן עצמאי ובטיחותי הוא מקל הנחייה.  המקל המזוהה עם עיוורון הוא מקל לבן וארוך, בניגוד למקבל הלבן הקצר "מקל סבא" או "מקל תמיכה"- שכשמו כן הוא –נועד לתמיכה.

למקל הנחייה מספר מטרות אשר מאפשרות את העצמאות בניידות לאדם עם מוגבלות בראייה:

  • מטרתו העיקרית היא לשמש אמצעי לסריקת השטח כדי להתריע על מכשולים שנמצאים בדרכו של האדם לפני שהוא נתקל במכשול בגופו ונחבל.
  • הסריקה מאפשרת לאדם לקבל מידע על חומרים/חפצים אשר המקל נוגע בהם. המידע מופק באמצעות הנגיעה והקול החוזר מחומרים אילו. לעיתים, המידע הוא לגבי מכשול ומאפייניו ולעיתים המידע  מהווה סימן דרך אשר מאפשר לאדם להתמצא ולמצוא את מקומו במרחב.  לדוגמא איתור ספסל עם תכונות מסויימות  יכול להוות במסלול ספציפי סימן להתקרבות לבית ספציפי  .
  • מטרה נוספת היא הנראות: מעצם היותו של המקל מזוהה עם אנשים עם מוגבלות בראייה הוא משמש לנראות והתרעה עבור ציבור האנשים הרואים. המקל לדוגמא מתריע  לנהגים בעת חציית כביש של אדם עם מוגבלות בראייה , מעודד עוברים ושבים להציע עזרה לאדם הממתין לחצייה או לאדם שנראה שאיבד את דרכו.

מהם המגבלות של מקל הנחייה?

מקל הנחייה איננו מצליח להתריע על מכשולי גובה כמו ענפים יוצאים אל המדרכה, שלטים בולטים בגובה הראש וכדו'.

המודעות למגבלה זו מאפשרת לאדם לשלב פתרונות נוספים לשם הגברת הבטיחות כמו:

  • שימוש בטכנולוגיה מסייעת נוספת המתריעה ברטט, על מכשולי גובה כמו: משקפי רטט, צמיד רטט וכדו' . או לחילופין שימוש במקל אלקטרוני
  • שימוש בטכניקות הגנה נוספות באזורים בהם הוא מתמצא ויודע שקיימים מכשולי גובה. להרחבה ראה טכניקת הגנה –מכשול גובה
  • האטה של קצב ההליכה במקומות בהם האדם אינו מתמצא בהם. המפגש עם מכשול כאשר קצב ההליכה איטי פחות מסוכן
  • שימוש בכובע רחב שוליים כדי שהכובע יתקל ראשון לפני הפנים ויתריע על מכשול.
  • על מנת שמקל הנחייה יהיה לעזר ויקנה הגנה אופטימלית למשתמש בו,  הוא מחייב התאמה מקצועית של גובה המקל ושליטה מלאה בטכניקות השונות.

למידע נוסף על קבלת שירותים אשר יכולים לשפר את תפקודך העצמאי עם מקל נחייה:

נכתב ע"י ריטה לפיד – מנהלת מקצועית 2020