מה היא נגישות דיגיטלית? מה היא "חוויית המשתמש" של האדם אשר עושה שימוש בתוכנות הקראה? מהם הדגשים לחיזוק רמת נגישות המידע, אשר מוצג ברשת לעיני המשתמש עם מגבלת ראייה?

בשאלות אלו ואחרות עוסקת ההדרכה.
 
וובינר ההדרכה שלפניכם פותח עבור מורשי נגישות, אשר מלווים תהליכי הנגשה רחבים מול נותני שירות וגופים במרחב הציבורי.

וובינר בנושא נגישות דיגיטלית למורשי נגישות השירות