המצגת שלפניכם הוצגה במפגש מקוון אשר פותח והתקיים בשיתוף פעולה בין מרכז מגדל אור לבין קרן רש”י, מפעילת תוכנית Techsoup ישראל בתאריך 11.6.2020

נגישות דיגיטלית לאדם עם מגבלה – מפגש מקוון מגדל אור קרן רשי