חיזוק יכולת מתן שירות נגיש ושוויוני, מחייב הכרות עם מסגרת החוק ועם פרקטיקות פעולה בכל היבטי השירות. מפגש החשיפה שלפניכם, מציג את עיקרי הדגשים בתחום נגישות השירות לציבור עם עיוורון או לקויות ראייה, הכולל גם את הנגישות הדיגיטלית.

מפגש זה התקיים כחלק מאירועי שבוע חיזוק המודעות לעיוורון ולקויות ראייה blind day 2022

יוני 2022