על מנת לקיים מפגש מקוון נגיש לציבור עם מגבלה חושית יש להכיר את יישומי הנגישות בתוכנת zoom במקביל לשימוש בחומרים נגישים.

המפגש שלפניכם עסק בנושא זה