חשיבות הנגשת תוכן (מצגות, מסמכים), אשר מוצג באמצעים דיגיטלים היא רבה.

מה הן הפעולות המרכזיות על מנת להבטיח חשיפה נגישה של התוכן לאדם עם מגבלה ?

מצגת זו מדגישה את המידע המרכזי והפעולות העיקריות לתהליך זה :

מצגת נגישות תוכן