לרשימת המיומנויות המלאה – לחץ כאן

מיקוד מבט וקשר עין הן שתי מיומנויות השזורות זו בזו. שתיהן, מהוות נדבך משמעותי בקבוצת מיומנויות אשר באות לידי ביטוי בתפקודו של הילד בגיל הרך עם לקות ראייה. 

הגדרה

מיקוד מבט – המונח המקצועי למיקוד מבט הוא נעיצת מבט, כלומר, היכולת להביא את שתי העיניים יחד או אחת מהן למטרה ויזואלית.

קשר עין – פירושו תקשורת בלתי מילולית, בה שני אנשים מביטים זה בעיניו של זה באותו זמן.

כאמור, 2 מיומנויות אלו קשורות זו בזו, שכן על מנת ליצור קשר עין יש צורך למקד את המבט. 

מיקוד מבט תורם לראייה מדויקת ולא מטושטשת של פרטים וקשר עין תורם להתפתחות קשר בין אישי עם האנשים באמצעות אישור רצונות או כוונות של הילד, לאנשים בא הילד בגיל הרך במגע, בשלב הראשון בעיקר עם הוריו.

השימוש במיומנויות אלה מוביל להשלכות על תפקוד הראייה ועל התקשורת הבינאישית. המונחים המקצועיים המתייחסים להשלכות אלו הינם:

POINTING  EYE – התינוק מראה במה הוא מתעניין.

JOINT ATTENTION – העניין המשותף.

הערכת מיומנות מיקוד מבט

ההערכה מול הילד/ה תיעשה ע”י מורה שיקומי, שהוא איש המקצוע המתמחה בחיזוק תפקוד עצמאי של ילדים עם לקות ראייה או עיוורון. להיכרות עם תחום הדרכה שיקומית – לחץ כאן

כל זאת יעשה בסביבה מותאמת, שאינה עמוסה בגירויים וכוללת ציוד בצבעים מנוגדים, על מנת למזער את השפעת גורמי הסביבה על תוצאות הערכה.

לדגשים נוספים לבדיקה והקנייה- לחץ כאן

בתמונה-דוגמה לסביבה לא מותאמת ועמוסת גירויים
בתמונה-דוגמה לסביבה לא מותאמת ועמוסת גירויים
בתמונה- דוגמה לסביבה מותאמת לתהליך ההערכת המיומנות
בתמונה- דוגמה לסביבה מותאמת לתהליך ההערכת המיומנות

תהליך הערכת מיקוד מבט

כחלק מתהליך הערכה, ועל מנת לערב את ההורה בתהליך, המורה השיקומי, ידגיש מה הם המקומות בהם קיים מיקוד מבט, על מנת להמחיש להורים במה להתמקד, יבדוק האם קשר העין תקין והאם קיים קשר עין קצר או ממושך.

בשלב הראשון בבדיקה, המורה השיקומי יבדוק נעיצת מבט קצר/ממושך לעבר גורם אור – ע”י העמדת פנס מאחורי חפץ המסנן את האור החזק. במקרה של מבט ממוקד ניתן יהיה לראות את אור הפנס במרכז האישון. במקרה של מבט שאינו ממוקד האור, לא יופיע במרכז האישון. פירוש הדבר הוא שהפעוט יכול לראות את החפץ אך לא למקד את המבט בו. 

בתמונה- מיקוד מבט תקין
בתמונה- מיקוד מבט תקין
בתמונה- מיקוד מבט לא תקין
בתמונה- מיקוד מבט לא תקין

בשלב השני, ייבדק מיקוד מבט קצר או ממושך לעבר אובייקט מסוים, כגון חפץ פנים או תמונה.

בשלב השלישי לאחר בדיקת מיקוד המבט, ייבדק קשר העין בין הפעוט לאדם העומד מולו.

הקניית המיומנות

המורה השיקומי, יבצע את ההדרכה וחיזוק המיומנות בשלב הראשון בחדר חושך ורק לאחר שיעריך את יכולתו של הילד להתמקד לפרק זמן ממושך. רק לאחר מכן, המורה ימשיך לפיתוח יכולת המיקוד בחדר מואר, בסביבה מותאמת נטולת גירויים ולבסוף תיעשה ההדרכה בסביבה רגילה. כחלק מההדרכה, המורה יציג חפצים בעלי ניגודיות גבוהה בין הצבעים, על גבי רקע, וללא פרטים מרובים וקטנים.

חיזוק קשר עין

המורה ייתן הדרכה להורים אשר תתמקד בפעולות כמו כיצד ליצור סיטואציות בהן יכול להתפתח קשר עין ישיר בינם לבין הילד לדוגמה- תוך כדי ישיבה באותו גובה, ראש מול ראש והתמקדות במבטו של הילד, תוך מתן אפשרות לילד לגעת בלחיים של ההורים כשהעיניים שלהם ממוקדות בשלו, צביעת איבר בפנים בצבע חזק או הדבקת מדבקה, לכידת נקודה בה המבטים מצטלבים או מנסים להצטלב, וחיזוק היכולת של ההורה לתמלל ולשקף ליד את הפעולות שהוא מבצע– לדוגמה “איזה יופי שאתה מסתכל עלי”.

דגשים :

העבודה על קשר עין אינה מתמקדת רק בשיפור המיומנות אלא גם בהקניית ההבנה מה פירושו של קשר עין, מה הוא יכול להשיג באמצעות קשר עין, כדי לעודד את הפעוט להשתמש יותר בקשר עין. דוגמה לקשר עין התורם להבעת רצונות: ניסיון ליצור קשר עין תוך הגשת כפית אוכל במטרה להביע את הרצון לקבל את האוכל.

נכתב על ידי- דורית כהן גלר, מנהלת תחום הדרכה שיקומית לגיל הרך, מגדל אור

אוגוסט 2022