לקות יכולה להפוך למגבלה עקב העדר נגישות בסביבה ובשירות.

סיוע מקדם עצמאות מבוסס על הגישה שיש להסיר חסמים כדי לקדם את העצמאות התפקודית של האדם עם לקות ראייה או עיוורון ובכך למנוע מיגבלה של השתתפות. הגישה כוללת עקרונות להנגשת הסביבה הפיסית ולהנגשת השירות.

בנוסף, על פי הגישה, אדם עם לקות ראייה או עיוורון יוכל לתפקד באופן עצמאי ומוגן, אם יבחר בכך,  באמצעות שימוש במיומנויות, אסטרטגיות ועזרים.  כל אלו, יאפשרו לאדם עם לקות ראיה/עיוורון לקחת חלק בפעילות במסגרות בהן הוא מעוניין, במקום להיות תלוי בפתרונות נקודתיים של עזרה מאנשים אשר בסביבה.

חשוב להטמיע גישה זו לעובדים במסגרות השונות ו/או לבני משפחה. הנגשת השירות והמרחב לאדם עם מוגבלות בראייה מורכבת מארבעה עקרונות:

  1. עיקרון הקביעות
  2. עיקרון הניגודיות
  3. שימוש בחושים מפצים
  4. שימוש בטכנולוגיה מסייעת

נכתב על ידי ריטה לפיד, מנהלת מקצועית במגדל אור.