כיצד ניתן לחזק את התפקוד העצמאי של אדם עם מוגבלות בראייה?

סיוע מקדם עצמאות הוא גישה המאפשרת תפקוד עצמאי של האדם. הגישה מבוססת על הנגשת השירות והסביבה הפיסית, וכדי לשלב את האדם עם עיוורון או עם לקות בראייה בכל מסגרת נדרש מהעובדים במסגרת ו/או בני המשפחה לנקוט בגישה זו.

הגישה מבוססת על ההבנה כי יש לתת לאדם את הכלים והמיומנויות להתמודדות עצמאית, בשונה מהנטייה לבצע בעצמנו דברים עבורו, מה שאולי יספק פתרון נקודתי אך לא יקדם את עצמאותו לאורך זמן.

הנגשת השירות והמרחב לאדם עם מוגבלות בראייה מורכבת מארבעה עקרונות:

  1. עיקרון הקביעות
  2. עיקרון הניגודיות
  3. שימוש בחושים מפצים
  4. שימוש בטכנולוגיה מסייעת

נכתב על ידי ריטה לפיד, מנהלת מקצועית במגדל אור.