מרכז מגדל אור הוא מרכז רב שירותי הפועל לקידום אנשים עם עיוורון או לקות ראייה בתחום התפקודי, התעסוקתי, החברתי והרגשי. המרכז מהווה חלק מפעילותה של עמותת יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י.

רצף השירותים מיועד לכלל האנשים עם תעודת עיוור וכן לאנשים ללא תעודות עיוור ולאנשים שמעורבים בחייהם.

המפגש המקוון שלפניכם, חושף מספר שירותים ואת הקמפוס המרכזי אשר נמצא בקריית חיים, חיפה.

המפגש התקיים כחלק מאירועי יום קידום המודעות לציבור עם עיוורון או לקויות ראייה. blind day 2021