עיוורון או לקות ראייה בגיל עבודה, מחייבים את איש המקצוע המלווה בהכרות עם האתגרים והמענים אשר עומדים לטובת אנשים בגיל עבודה.

טכנולוגיות, שירותים, ומגוון תהליכי חיזוק קליטתו או עבודתו של האדם עם עיוורון או לקות ראייה במקום העבודה.

המידע שלפניכם הוצג לאנשי מקצוע כחלק ממפגש שהתקיים במהלך מרץ 2023

לצפייה במצגת המפגש – לחץ כאן

מרץ 2023