חיזוק תפקודו העצמאי של האדם עם מגבלת הראייה מחייב ידע במגוון היבטים: הבנת משמעותה התפקודית של לקות הראייה, חיזוק היכולת להתאים את סביבת התפקוד, הכרות עם שירותים ופתרונות טכנולוגים שונים ועוד.

מצגת זו מרכזת את המידע המרכזי אשר משמש את תהליכי הפצת הידע של מגדל אור להדרכת נותני שירות, אנשי מקצוע, וקהלים שונים.

עיוורון ולקויות ראייה – אתגרים תפקודיים, טכנולוגיות, שירותים ומענים