תהליך שימוש במערכת Atvisor בתהליכי רכישת טכנולוגיות מסייעות למחזיקי תעודת עיוור החל מה1.6.2023

על מנת להכיר ולהנגיש את תהליכי השימוש במערכת נדרשת הכרות עם האתר והמשמעויות.

לפניכם, מפגש מידע אשר התקיים למחזיקי תעודות עיוור ע"י צוות Atvisor .

תאריך מידע : יוני 2023