קיצורי מקלדת מאפשרים ביצוע פעולות שבדרך כלל מבוצעות באמצעות העכבר. עבור משתמש/ת עם לקות ראייה או עיוורון מלא, השימוש בעכבר ובסמן העכבר אינו אפקטיבי. בנוסף, תפעול המחשב באמצעות מקשי קיצור במקלדת, מסייע לאנשים עם מוגבלות פיזית המתקשים בשימוש בעכבר. מצורף מדריך קיצורי מקלדת לתוכנת Outlook לשימושכם.

מעבר בין חלקי התוכנה

 • דואר: Control + 1        
 • לוח שנה:    Control + 2
 • אנשי קשר: Control + 3
 • משימות: Control + 4     

דואר

 • יצירת הודעה חדשה: Control + N            
 • מענה לכותב ההודעה: Control + R            
 • מענה לכל נמעני ההודעה:  R+ Control + Shift
 • העברת ההודעה לנמען אחר: Control + F
 • שליחת הודעה: Control + Enter               
 • מעבר לשדה הבא בהודעה: Tab                   
 • חזרה לשדה הקודם בהודעה:  Shift +Tab
 • מחיקת הודעה: Delete
 • מחיקת הודעה לצמיתות: Shift + Delete
 • מעבר בין תיקיות: Control +Y. מקישים על Control + Y, בחלונית 'מעבר לתיקייה' שנפתחה עוברים עם חץ מעלה/מטה לתיקייה המבוקשת, ואז מקישים על Enter כדי לעבור אליה.
 • יצירת תיקייה חדשה: Control + Shift + E לאחר הקשה על שילוב המקשים הנ"ל, נפתח חלון 'יצירת תיקייה חדשה'. יש להקליד את שם התיקייה המבוקשת ולהקיש על Enter  לאישור.
 • יצירת איש קשר חדש: Control + N

למדריך קיצורי מקלדת בתוכנת Word

למדריך לקיצורי מקלדת מערכת הפעלה Windows 10/11

כתבה: אתי אורן, מורה להשלמת השכלה, מגדל אור

ינואר 2023