האם יש לך קושי לאתר את התבלין הרצוי ולמדוד כמות מדויקת ממנו?

מטרת העזר:

קרוסלת התבלינים משמשת כיחידת אחסון תבלינים ומאפשרת הוצאת כמות מדודה של רבע כפית בכל סיבוב.

להרחבה ראה: מדידת כמויות,  כוסות וכפיות מדידה

תיאור מתקן העזר:

הקרוסלה מורכבת מכמה חלקים :

 1. בסיס עליו מונחים התבלינים
 2. מכסה עם ידית (הידית ניתנת להרכבה במידה ומשתמשים בקרוסלה על השיש או לפירוק במידה ורצים לתלות את הקרוסלה מתחת לארון).
 3. קרוסלת תבלינים מסתובבת אשר בנויה מ 12 מכלים המרכיבים את הקרוסלה. בכל מכל ניתן למלא תבלין אחר.
 4. המכלים יושבים על בסיס קבוע ומתנתקים כל אחד בעת הצורך. הקרוסלה ניתנת לסיבוב של 360 מעלות וכך ניתן בקלות להגיע לתבלין הרצוי.
 5. לכל מכל מכסה המחובר אליו ולא ניתן לפירוק אלא רק לפתיחה לצורך מילוי והוצאה של תבלין.

לכל מכל מספר חלקים :

 1. מכסה אשר כולל :
 • מכסה רחב: פתח מילוי של התבלין או הוצאת כמות גדולה של התבלין באמצעות כפית.
 • מכסה צר עם לשונית: פתח בעל חורים מאורכים, המאפשר הוצאת כמות יחסית קטנה של התבלין.
 1. דופן הקדמית שכוללת :
 • שקע (בחלקו העליון של הדופן), המתאים להנחת אצבע לפתיחה קלה של המכסה.
 • מקום להדבקת או לכתיבת שם לתבלין.
 • חלונית שקופה, דרכה ניתן לראות את תכולת המכל.
 • כפתור סיבובי – אשר כל פעולת סיבוב 1 אחת, משחרר כמות של כרבע כפית מהתבלין הנמצא בתוך המכל.

בחלק התחתון של המכל פתח ליציאת התבלין המדוד. על מנת שהתבלין יצא יש לפתוח את הפתח התחתון

מיכל אחד מתוך הקרוסלה
קרוסלת התבלינים

אופן השימוש:

מילוי תבלינים:
 1. הוצא את המכל הראשון מקרוסלת התבלינים- אין חשיבות לאיזה מכל. על מנת להוציא את המכל חוש בתחתית הקרוסלה בשקעים המיועדים לאצבע. דחוף את המכל כלפי מעלה והשתמש באצבע נוספת לשליפת המכל.
 2. שטוף וייבש לחלוטין את המכל הרצוי.
 3. רשום את שם התבלין. ניתן להשתמש בטוש שחור עבה,  טוליפ או פן פריינד. להרחבה ראה: שימוש בטכנולוגיה מסייעת, שימוש בחושים מפצים.
  ניתן להחליף את שם התבלין בעת הצורך.
 4. פתח את המכסה- ישנם שני מכסים. בחר את המכסה הרחב יותר. כאשר תפתח יהיה חלל גדול. הנח את האצבע בשקע המצוי בדופן הקדמית של המכל ודחוף כלפי מעלה את המכסה.
 5. הכנס את התבלין לתוך המכל המיועד- מומלץ להשתמש במשפך קטן או כפית על מנת להכניס בקלות את התבלין לפתח.
 6. סגור את המכסה הפתוח.
 7. הכנס את המכל למקום המיועד על הקרוסלה והמשך למכל הבא. אין חשיבות למיקום המכל הספציפי בתוך הקרוסלה. המכל יתאים לכל אחד מהתאים. חוש את קרקעית הקרוסלה. בקרקעית יש מקום למכלים המופרדים אחד מהשני. כוון עם היד השנייה את המכל לתוך תא פנוי בקרוסלה. ולחץ את המכל כלפי מטה על מנת שינעל במקומו.
 8. אפסן במקום ידוע מראש. להרחבה ראה : עקרון הקביעות 
 9. מומלץ למלא שוב את התבלין כאשר לא רואים אותו יותר בחלונית השקופה
שימוש בקרוסלת התבלינים:
 1. בחר את התבלין הרצוי.
 2. הוצא את המכל הרלוונטי- חוש בתחתית הקרוסלה בשקעים המיועדים לאצבע. דחוף את המכל כלפי מעלה והשתמש באצבע נוספת לשליפת המכל.
 3. בחר באיזו שיטה אתה מעוניין להשתמש בתבלין- כמות גדולה, כמות קטנה (יחסית)  או כמות מדודה של רבע כפית.
  • כמות גדולה- פתח את המכסה- הנח את האצבע בשקע המצוי בדופן הקדמית של המכל ודחוף כלפי מעלה את המכסה. מומלץ להשתמש בכפית מדידה. להרחבה ראה: כוסות וכפיות מדידה. מדידת כמויות
  • כמות קטנה- פתח את המכסה בפתח הקטן באמצעות הלשונית
  • כמות מדודה-  בקידמת המכל ישנו כפתור, כל סיבוב של הכפתור יוצא כמות של רבע כפית.
 4. לכמות מדודה- יש להפוך את המכל ולהחזיקו כאשר החלק הצר מופנה אלינו. ולחוש בלשונית מעט בלוטת יש למשוך אותה כלפי מעלה. הלשונית נפתחת משמאל לימין.
 5. החזק את המכל מעל לכלי המוכן מראש והוצא את הכמות הרצויה.
 6. סגור את המכסה התחתון.
 7. החזר את מכל התבלין למקום בתוך הקרוסלה

יתרונות העזר:

 • ניתן לתלייה או להנחה על השיש.
 • ניתן לחבר שתי קרוסלות יחדיו
 • פשוט לשימוש.
 • אינו מצריך נגיעה בתבלין
 • ניתן לניקוי במדיח כלים בצורה בטוחה ופשוטה

אתגרים:

 • יש צורך בסימון התבלינים לצורך זיהויים. להרחבה ראה: פן פריינד,  להרחבה ראה: טוליפ
 • במידה ורוצים כמות גדולה של כף לדוגמה יש צורך לספור סיבובים או למדוד כמויות.
 • יש לשים לב בכמות הקטנה- החורים די גדולים ובתבלינים מסויימים כמו מלח יש להשגיח שלא תישפך כמות רבה מידי.
 • לעיתים יש להשתמש בכוח יסית רב על מנת לפתוח את הלשונית העליונה (של הכמות הקטנה).

אפשרויות רכישה:

את העזר ניתן לרכוש במקומות הבאים:

חנות במרכז לעיוור ובאתרי אינטרנט שונים .

נכתב על ידי מאיה מאיר פוקס מורה להדרכה שיקומית


אם אתה רוצה להכיר לעומק את העזר ואת טכניקת השימוש בו, וכן ללמוד על עזרים נוספים שיאפשרו לך לתפקד באופן עצמאי ובטיחותי: