תעודת עיוור /לקוי ראייה המונפקת מטעם משרד הרווחה, מאפשרת קבלת שירותי שיקום, הטבות ופטורים שונים הניתנים על ידי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ציבוריות וארגונים שונים. התעודה מוענקת לכל החיים או לזמן מוגבל, בהתאם למצב הרפואי ומאושרת לאדם עם עיוורון מלא או לקות ראייה המוגדרת כפגיעה קשה בחדות ראייה או בשדה הראייה, שאינה ניתנת לתיקון באמצעות משקפיים רגילים או עדשות מגע. 

במהלך אוקטובר 2022 עדכן משרד הרווחה על תהליך החלפת תצוגת (פורמט) תעודות עיוור, למחזיקים בה ולכאלה אשר יגישו בקשה לאישור קבלת תעודה חדשה על בסיס מצב ראייתם.

התהליך יתבצע בשני שלבים:

שלב ראשון: לכל הזכאים החדשים לתעודת עיוור, החל מיום 27.10.2022 יודפסו תעודות  בפורמט החדש. שלב שני: עדכון פרטים והחלפת ככל תעודות העיוור המצויות בידי ציבור המחזיקים בתעודות קיימות, שקיבלו את התעודה לפני 27.10.2022.

בנוסף, תעודות העיוור החדשות יודפסו בשני צבעי רקע. צבע כחול עבור תעודות קבועות, וצבע כתום עבור תעודות זמניות.

יתרונות התעודות החדשות:

· פרטי הזכאים יודפסו גם בשפה האנגלית ויתאפשר שימוש בתעודה בחו"ל ובכך יתייתר הצורך לבקש ממשרד הרווחה אישור באנגלית לנוסעים לחו"ל.

·   על גבי התעודה תהיה הטבעה הניתנת למישוש, על מנת להקל על הציבור להות את התעודה בקלות ולהבדיל בינה לבין כרטיסים אחרים.

·     על גבי התעודה יודפס מועד תחילת הזכאות לתעודה ובכך יתייתר הצורך לבקש ממשרד הרווחה אישור על תחילת זכאות לצורך מיצוי זכויות שונות.

מה הם הקריטריונים לקבלת התעודה ?

במדינת ישראל ישנם 3 קריטריונים אשר על אדם לעמוד בלפחות אחד מהם או בשילוב של מי מהם, (ו/או) המזכים אדם בקבלת תעודת זו. 

  1. עיוורון מוחלט – כלומר מצב בו האדם הנבדק אינו רואה אור (ללא תפיסת אור) 
  1. חדות ראייה – ע"פ הקריטריון תאושר תעודת עיוור לאדם שחדות ראייתו אינה עולה על 3/60 בעין הטובה לאחר תיקון אופטי באמצעות משקפיים או עדשות מגע.
  2. שדה ראייה – אדם יהיה זכאי לתעודת עיוור, כאשר יתקיים צמצום שדה ראייה בנתון שאינו עולה על 20 מעלות בעין הטובה. כלומר בשדה הראייה של האדם הנבדק  20 מעלות תקינות או פחות. גם קריטריון זה נבדק בעין הטובה עם תיקון אופטי של משקפיים או עדשות. 

במסמך זה נתייחס לשאלות מה משמעותם התפקודית של קריטריונים אלה, וכיצד מתבצעות הבדיקות אשר מהוות אישור לעמידה בקריטריונים על מנת לקבל זכאות לתעודת העיוור.

מה היא בדיקת חדות ראייה

זו בדיקה המתבססת על יכולת הפרדה והבחנה ונעשית בכל עין בנפרד, במרחק קבוע ובודקים בה גודל מספר אות  או סמל משתנה. הבדיקה מתבצעת בעזרת לוח סנלן, שהוא לוח הבדיקה הנפוץ ביותר (ישנם סוגי לוחות נוספים). לוח סנלן מורכב ממספרים, אותיות, או סמלים בגודל וברווח קבוע.  

תרשים 1: לוח בדיקה
הלוח העליון הוא הנפוץ ביותר
לוח בדיקה

תרשים 1: לוח בדיקה

הלוח העליון הוא הנפוץ ביותר

הבדיקה תתבצע כאשר קיים מרחק של  3 מטרים (בשונה מבדיקה ראייה רגילה בה מרחק הבדיקה הוא 6 מ') בין האדם הנבדק לבין לוח הבדיקה. על האדם לראות את האות הגדולה בלוח הבדיקה, (תרשים 1) בהשוואה לאדם עם חדות תקינה המצליח לראות את האות הקטנה ביותר בלוח הבדיקה.

מצורף לוח בדיקה ובלוח זה, גודל האות המיצגת את שורת ה 6/6 הוא 8.75 מ"מ.

מצורף לוח בדיקה ובלוח זה, גודל האות המיצגת את שורת ה 6/6 הוא 8.75 מ"מ.

המושג 6/6 מציין חדות ראייה טובה – זהו בעצם שבר שהמונה בו הוא מרחק הבדיקה (6 מטר) ואילו המכנה הוא השורה אותה זיהה הנבדק מאותו מרחק בלוח הבדיקה. ככל שהמכנה גדול יותר הראייה ירודה יותר. לדוגמה: ה6/36  6/60 6/120. בדוגמה זאת, הראייה הלקויה ביותר תהיה 6/120. 

המכנה הוא המרחק שבו יזהה אדם עם ראייה תקינה (אמטרופ) את העצם. לדוגמה: 6/12 משמעו מה שראה נבדק זה ממרחק 6 מטרים, אדם עם ראייה תקינה  יזהה ממרחק 12 מטרים.

כשאנו מתבוננים בסביבה, העין מצליחה לתפוס את גודלם היחסי של עצמים במרחב, באמצעות ראייה טובה כמו לדוגמה: היכולת להבחין בין הגודל והמיקום השונה של עץ, בית, איש, מכונית וכו'.  הכוונה במושג "ראייה טובה" היא יכולת תפיסה, זיהוי וכושר הפרדה בין עצמים, המתבצעת במרכז הראייה, אזור הקרוי פוביאה

גודלו של איזור זה נמדד במושג "דקות". כל דקה מציינת גודל של 1/60 מעלה, עובדה אשר מדגישה כי מיקום הראייה ברשתית קטן מאוד.

את הראייה הטובה מודדים בדקה/מעלה, וניתן לזהות סמלים שתופסים 5 דקות/מעלות בפוביאה.

בתרשים זה ניתן לראות כיצד גודל האות E נתפסת ברשתית, הגודל הזה, המצוין ב- 5 דקות/מעלות הוא סמל הראייה החדה (ראייה 6/6). גודל אות זה 8.75 מ"מ, ומציין חדות ראייה תקינה.

בתרשים זה ניתן לראות כיצד גודל האות E נתפסת ברשתית, הגודל הזה, המצוין ב- 5 דקות/מעלות הוא סמל הראייה החדה (ראייה 6/6). גודל אות זה 8.75 מ"מ, ומציין חדות ראייה תקינה.

מצורפת תמונה הממחישה כיצד רואה אדם עם מצבי חדות שונים:

חשוב לזכור שעל מנת לקבל תעודת עיוור חדות הראייה אינה עולה על 3.60  בעין הטובה לאחר תיקון של משקפיים או עדשות מגע.

חשוב לזכור שעל מנת לקבל תעודת עיוור חדות הראייה אינה עולה על 3.60  בעין הטובה לאחר תיקון של משקפיים או עדשות מגע. 

2. שדה ראייה

שדה ראייה הינו התחום הנראה של שטח שבו ניתן להבחין באובייקט, בנקודת מבט קבועה ברגע נתון. בשטח זה יש הבדל בחדות הראייה, באבחנה בראיית צבעים ובתנועה באזורים השונים.

שדה ראייה תקין של בני אדם נמדד באופן לא מדויק כיון שהשדה תלוי במרחק העיניים ומיקומם.

  • שדה ראייה אופקי מימין לשמאל הוא כ180 מעלות.
  • שדה ראייה אנכי למעלה למטה הוא כ100 מעלות.
  • שדה ראייה משותף לשתי העיניים הוא כ120 מעלות.

דוגמא כיצד נמדד שדה הראייה במעלות ניתן לראות בתרשים מספר 2 

בחלקו העליון של התרשים, מצוין שדה הראייה מימין לשמאל ומתחתיו, תרשים של שדה ראייה מלמטה למעלה.

בחלקו העליון של התרשים, מצוין שדה הראייה מימין לשמאל ומתחתיו, תרשים של שדה ראייה מלמטה למעלה.

כיצד נערכת בדיקת שדה ראייה ?

בדיקת שדה הראייה היא בדיקה ממוחשבת בה נבדקת עוצמת האור החלשה ביותר שבה מסוגל הנבדק להבחין. כמות האור בבדיקה המקבילה לכמות האור הנקלטת ברשתית והיא נמדדת בעוצמות שונות ובנקודות רבות בשדה הראייה. הבדיקה מתבצעת בכל עין בנפרד ועם תיקון אופטי כלומר, באמצעות משקפיים למרחק או קריאה או עדשות מגע. 

בזמן הבדיקה על הנבדק להתבונן אל נקודה מסוימת המוצגת לו במכשיר, ובכל פעם שהוא מבחין באור הוא לוחץ על כפתור. בדיקה זאת דורשת ריכוז, הבנה ושיתוף פעולה ותוצאותיה תלויות בנבדק. מטרת הבדיקה לגלות באופן מדויק חסרים בשדה הראייה, לעיתים בטרם הנבדק מבחין בהם, לאבחן מחלות עיניים וכן למעקב אחרי התקדמות המחלה. תוצאות הבדיקה מגיעות בתדפיס ממוחשב ובגווני אפור שונים וממוספרים.

ככל שצבע התדפיס בהיר יותר מדובר בראייה תקינה. צבע שחור יופיע במקום שבו אין קליטת אור בכלל. המספרים מבטאים את סף הראייה בנקודה הספציפית. ככל שהמספר גבוה יותר עוצמת האור שהנבדק ראה טובה יותר. כך למשל מספרים גבוהים יהיו במרכז הרשתית, בה הראייה חדה ביותר. המספר 0 מציין שהנבדק לא ראה את האור שהוקרן, דבר שמעיד על העדר ראייה בנקודה זאת.

תרשים מספר 3 

 בתרשים מספר 3, ניתן לראות כיצד מתקבלת תוצאת הבדיקה כאשר שדה הראייה תקין. מקבץ הנקודות השחורות מסמן את הכתם העיוור, שהוא למעשה עצב הראייה, המופיע בבדיקה זו בצורה תקינה.

 בתרשים מספר 3, ניתן לראות כיצד מתקבלת תוצאת הבדיקה כאשר שדה הראייה תקין. מקבץ הנקודות השחורות מסמן את הכתם העיוור, שהוא למעשה עצב הראייה, המופיע בבדיקה זו בצורה תקינה.

צמצום ראייה לא חייב להיות סימטרי. לעיתים נפגע רק חלק קטן בשדה הראייה, מחצית או רבע מהשדה ולעיתים ישנו איבוד בצורת קשת. לכל מחלה צורה שונה של צמצום ראייה. על מנת לקבל תעודת עיוור צמצום שדה ראייה שאינו עולה על 20 מעלות בעין הטובה (הכוונה שנשארו 20 מעלות טובות או פחות).

תרשים 4

Visual Pathways and Hemi-fields Flashcards | Quizlet

בתרשים מס' 4 מוצג כיצד נמדדות המעלות בשדה הראייה

תרשים מס' 5 תוצאות בדיקה עם צמצום שדה ראייה: 

מה זו גלאוקומה? -
Protecting Your Vision From Age-Related Macular Degeneration - Malik Eye  Care
בתמונה זאת רואים צמצום ראייה מרכזי.
בתמונות אלו ניתן לראות איבוד ראייה ימני דו עיני.
בתמונות אלו ניתן לראות איבוד ראייה ימני דו עיני.
בתמונות אלו ניתן לראות איבוד ראייה ימני דו עיני.

על מנת לבדוק את מצב הראייה, גם לעומדים בקריטריונים המוצגים וגם לאלה שלא, מומלץ להגיע לאחד מהמכונים לשיקום ראייה ירודה. כחלק מהשירות אותו מאפשר המכון, ייבדק מצב הראייה, ויותאמו עזרים ואביזרים אופטיים שונים על מנת לנצל את מצב הראייה ולחזק את יכולת התפקוד העצמאי של הנבדק.

כתבה: דורית שואף, אופטומטריסטית המכון לשיקום ראייה ירודה, מגדל אור

אפריל 2022