בשימוש במוצרי apple בקרב הציבור עם עיוורון לקות ראייה הוא רחב.

מפגש החשיפה המקוון שלפניכם, הוא חלק מסדרת מפגשי חשיפה אשר עסקו אופן השימוש המונגש לאדם עם עיוורון או לקות ראייה מכל סוג שהיא, בתוכנת zoom – מפגש זה עסק בשימוש בIphone