המצגת המצורפת,  מציגה את המידע הבסיסי אשר עוסק בהיבטים שונים של האתגרים התפקודיים לאדם עם עיוורון או לקות ראייה, טכנולוגיות שונות ורצף שירותי מרכז מגדל אור.

עיוורון ולקויות ראייה : נגישות, פתרונות ושירותים : מרכז מגדל אור