תוכנות קורא המסך על סוגיהן השונים, מאפשרות למשתמש מחשב עם עיוורון או לקות ראייה, עצמאות בשימושי מחשב בבית, במקום העבודה ובכל סביבה או צורך.

על מנת להיטיב את אופן השימוש בתוכנות אלה, יש להכירן בצורה מקצועית ומקיפה ולתרגל את השימוש בהן.

צוותי ההדרכה של מרכז מגדל אור, מלמדים את השימוש במחשב עם העזרים הטכנולוגיים הרלבנטיים לכל אדם הזקוק לכך, כחלק מתהליכי הכנה להשתלבות בלימודים גבוהים או במקומות עבודה שונים.

לפניכם, פארוק מלחם, מומחה תוכן טכנולוגיה מסייעת – מחשבים במרכז מגדל אור, המציג מספר סוגים של תוכנות קורא מסך.