תחום העבודה – רכישת מקצוע, השתלבות בעבודה, התמדה והתקדמות בה – הוא מרכזי בחייו של כל מבוגר. לפיכך, מוסדות המציעים שירותי שיקום לאנשים עם מוגבלות בראייה או עם עיוורון בארץ ובעולם, שמים כיום דגש משמעותי על הכוונה לעבודה ומגדירים השתלבות בעבודה כאחד היעדים המשמעותיים ביותר של תהליך השיקום.

מטרת הסקירה היא לספק תמונה לגבי שלושה נושאים:

  • תהליך האבחון וההערכה התעסוקתיים המתבצעים בתחילת תהליך השיקום ובמהלכו
  • תהליך ההתאמה של עיסוקים שונים לאנשים עם מוגבלות בראייה באמצעות שימוש בניתוח עיסוקים ושילובו בתהליך ההערכה וההשמה
  • תכניות השיקום התעסוקתי, שמטרתן לסייע לאוכלוסייה להתגבר על החסמים השונים, שהם מתמודדים עמם בניסיונותיהם להשתלב בעולם העבודה

פרק ראשון – תהליך האבחון התעסוקתי

הפרק הראשון מוקדש לסקירה רחבה של האבחון התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות בראייה. הפרק דן במגבלות הכרוכות באבחון של אוכלוסייה זו בשלושה מישורים: כישורים ויכולות, נטיות תעסוקתיות, אישיות ומיומנויות בינאישיות – ובהשלכותיהם על תהליך השיקום.

כמו כן, בפרק מפורטים הכלים המצויים כיום בשימוש לאבחון אנשים עם מוגבלות בראייה, ומובאים מחקרים שהעריכו את יעילותם ואת מגבלותיהם של הכלים.

פרק שני – ניתוח עיסוקים

הפרק השני מתמקד בסוגיה של מציאת עיסוקים המתאימים לאנשים עם מוגבלות בראייה או עם עיוורון וכן בהתמודדות עם התפיסה הסטראוטיפית כי קיימים עיסוקים ספציפיים המתאימים לכל האנשים עם מוגבלות בראייה.

כמו כן, הפרק מתאר את החשיבות של ניתוח עיסוקים להתאמה מיטבית בין האדם עם מוגבלות הראייה לבין עיסוקו.

פרק שלישי – תכניות שיקום ככלי להתגברות על חסמים להשתלבות בעולם העבודה

הפרק השלישי מתמקד בתכניות השיקום השונות המוצעות לאנשים עם מוגבלות בראייה כדי לסייע להם להתגבר על חסמים פנימיים בעת השתלבותם בעולם העבודה. התכניות כוללות מרכיבים כגון: אבחון והכוונה תעסוקתית, השלמת השכלה, טיפול פסיכו-סוציאלי, התאמת עזרי ראייה, הכשרה טכנולוגית, הכנה לעולם העבודה, סיוע בהשמה  ועוד. הפרק מפרט את מאפייניהן הייחודים של התכניות ואת החוסרים הקיימים.

נוסף על כך, מוצע מודל חדש שעשוי לסייע בפיתוח גישה חדשה לבניית תכניות שיקום שיספקו מענה טוב ומקיף יותר לשירותי שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה.

על המאמר:

לקריאת המאמר  – לחץ כאן.

כותבי המאמר:

דפנה חיימוביץ ורסנו, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית – מגדל אור, יעדים לצפון

מועד:

דצמבר 2015


לחץ כאן למידע נוסף על שירותים בתחום התעסוקה

סוכם על ידי ריטה לפיד, מנהלת מקצועית במגדל אור