ניידות, שהיא היכולת לנוע ממקום למקום, מהווה מרכיב מרכזי בתפקודו העצמאי של כל אדם. ניידות עצמאית ובטיחותית מהווה אתגר גדול כאשר חלה ירידה משמעותית בראייה.

תקשורת מילולית ואינטראקציה מותאמת בעת ליווי אדם עם מוגבלות בראייה מסייעים לניידות בטיחותית ולקידום עצמאותו. ההתאמה  כוללות מרכיבים מילוליים ובלתי מילוליים של עשה ולא תעשה:

בזמן ליווי

  • התאם את קצב הליכתך לקצב ההליכה של האדם עם המוגבלות בראייה
  • המנע מלאחוז במקל הנחייה ולעולם אל תמשוך במקל הנחייה שלו
  • הימנע מלתת הוראות לכלב הנחייה שלו או מאחיזה ברתמת הכלב
  • אין להשאיר אדם במרחב לא מוכר ללא אחיזה במשהו
  • ספק לאדם פרטים על מקור רעשים סביבתיים
  • להרחבה ראה בקישור לסרטון הבא:

מכשול בדרך

  • יידע את האדם על הגעה למכשול, לעיתים יהיה צורך גם בהאטת קצב ההליכה
  • שים לב גם למכשולים בגובה הראש (כמו ענפים). לעיתים גובה הראש של האדם עם המוגבלות בראייה גבוה ממך – שים לב למכשולים בגובה שלו.
  • יידע את האדם לגבי ירידה/עלייה. בהגיעך למדרגות עצור ועדכן. להרחבה ראה תדריך עליה וירידה במדרגות.

נכתב על ידי ריטה לפיד, מנהלת מקצועית במגדל אור


לחץ כאן לשירותי הדרכה שיקומית