תהליך קליטתו של עובד חדש או ליווי עובד עם מגבלת ראייה מחייב הכרות עם מגוון שירותים.

לטובת המעסיק והעובד עומדים רצף שירותים אשר מחזקים את תהליך זה, לכל שלבי ההשתלבות או התפקוד של העובד במקום העבודה. המצגת שלפניכם הוצגה לקבוצת מעסיקים כחלק ממפגש אשר התקיים במאי 2022