דלג לתוכן מרכזי

מחקרים ומאמרים מקצועיים

פורסם בתאריך בקטגוריה
לפניכם, סדרת הרצאות אשר הוקלטו ע"י עמותת "לראות" אשר פועלת להגברת המודעות למחלות עיניים לכבוד חודש המודעות לבריאות העין 2021
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
נכתב ע”י Sophie Chien-Huey Chang and James Schaller מועד פרסום – Journal of Visual Impairment & Blindness, February 2000 במאמר מופיע מחקר איכותני אשר בוחן את התפיסות של 12 מתבגרים
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
מסמך הרציונל השיקומי של מגדל אור הכולל ידע תאורטי ופרקטי המבוסס על שירות מכוון אדם
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
המדריך שלפניכם פותח במימון תוכנית שיבולים – מועצת המכינות הקדם צבאיות, עבור צוותי ההדרכה והניהול, אשר מלווים צעירים וצעירות המשולבים במסגרת המכינות. מטרת המדריך היא חיזוק תהליכי ליווי ותפקוד עצמאי של חניכי מכינות עם לקויות ראייה או עיוורון.
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
מטרת הסקירה, היא ללמוד על הנעשה בעולם בתחום ההנגשה וההספקה של טכנולוגיה המסייעת לאנשים עם מוגבלות ולהכיר את הרכיבים בתהליכי הספקת טכנולוגיה מסייעת, כדי לסייע לתוכנית ”בתים חכמים“ לגבש את התהליך הרצוי וליישמו באופן מיטבי.
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
בסקירה זו נבחנו תשעה כלי מחקר, שנעשה בהם שימוש בעולם ושניים שנעשה בהם שימוש בישראל, שמטרתם לאתר ילדים עם מוגבלות. מן הסקירה עלו כמה ממצאים.
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
מטרת המחקר היא לבנות מודל רב-מימדי אשר בוחן את הקשרים בין ארבעה ממדי חיים עיקריים לבין רווחתם ואיכות חייהם של אנשים עם עיוורון בגיל הזקנה. המחקר התבצע בקרב אנשים עם עיוורון אשר מתגוררים בקהילה.
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
תחום העבודה - רכישת מקצוע, השתלבות בעבודה, התמדה והתקדמות בה - הוא מרכזי בחייו של כל מבוגר. לפיכך, מוסדות המציעים שירותי שיקום לאנשים עם מוגבלות בראייה או עם עיוורון בארץ ובעולם, שמים כיום דגש משמעותי על הכוונה לעבודה ומגדירים השתלבות בעבודה כאחד היעדים המשמעותיים ביותר של תהליך השיקום.
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
לבחון את מידת יעילותם של שירותי הדרכה שיקומית הניתנים לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה בישראל לבחון את שביעות רצונם של מקבלי הדרכה שיקומית
לקריאה נוספת
פורסם בתאריך בקטגוריה
הציג מידע על חקיקה והסדרה בנושא העסקת אנשים עם עיוורון ולקות ראייה. להציג נתונים על אוכלוסייה זו, על השירותים הניתנים לה ועל חסמים מרכזיים בתעסוקה, כולל התמודדות עם סביבת עבודה ממוחשבת
לקריאה נוספת