המפגש שלפניכם עוסק בחשיבות ובדרך הנגשת תכנים כמו מסמכים, מצגות לצורך אדם עם מגבלה.

המפגש התקיים במהלך יוני 2020

למצגת בנושא נגישות מסמכים