אחריותו של מנחה (host) מפגש ה zoom למשתתפים עם לקות ראייה או עיוורון היא רבה. פעולותיו לפני המפגש, במהלכו ולאחריו הן שיחזקו את חווית ההשתתפות של האדם עם מגבלת הראייה לחוויית השתתפות נגישה, שוויונית ומכבדת. מפגש חשיפה זה עוסק באחריותו ופעולתיו של ה host למטרה זו.