כלי העזר השימושי ביותר לחלק גדול מהאנשים עם מוגבלות בראייה שמעוניינים ללכת באופן עצמאי ובטיחותי הוא מקל הנחייה.

 המקל המזוהה עם עיוורון הוא מקל לבן וארוך. להרחבה על מטרות המקל ומגבלותיו ראה בתדריך מקל נחייה לאדם עם עיוורון- לחץ כאן

שימוש בטיחותי במקל נחייה מחייב למידה ושליטה בטכניקות. ככל שהאדם שולט במגוון הטכניקות ניידותו תהייה מוגנת ועצמאית יותר. שליטה בטכניקות השונות מצריך תהליך הדרגתי של הדרכה מקצועית ותרגול.

אורכו של מקל הנחייה מותאם לאדם על פי מספר קריטריונים מקצועיים. להרחבה ראה תדריך ההבדל בין מקל תמיכה למקל נחייה – לחץ כאן. התאמה מדויקת ומקצועית של אורך המקל המתאים לך תעשה ע"י מורה שיקומי.

אורכו של המקל נמדד באינצ'ים. לפניך טבלת המרה של אורך המקל באינצים למטרים.

אורך מקל באינצים

אורך במטרים

42

1.05 מ'

44

1.10 מ'

46

1.15 מ'

48

1.20 מ'

50

1.25 מ'

52

1.30 מ'

54

1.35 מ'

56

1.40 מ'


להתאמה מקצועית של אורך המקל וללמוד טכניקות בטיחותיות לשימוש במקל הנחייה מומלץ לפנות:

כתבה : ריטה לפיד, מנהלת מקצועית , מגדל אור

אוגוסט 2020