מפגש מקוון זה התקיים במהלך חודש אפריל 2020, כחלק מתוכנית מפגשים מקוונים לתקופת הקורונה לחיזוק תפקוד עצמאי.