תהליכי שיקום תעסוקתי והשתלבות במקום עבודה, מחייבים הכרות עם מגוון רחב של שירותים אשר עומדים לטובת האדם עם לקות ראייה או עיוורון.

מה הם השירותים המרכזיים? מה הוא אופן מימוש הזכויות השונות? מה הם הארגונים אשר תומכים ומקיימים שירותים אלה?

ההדרכה שלפינכם עוסקת בשאלות אלו ואחרות.

בין הנושאים הנידונים בהדרכה: שיקום תעסוקתי, הדרכה שיקומית, הגשת בקשה וקריטריונים לקבלת תעודות עיוור ועוד.