קיצורי מקלדת מאפשרים ביצוע פעולות שבדרך כלל מבוצעות באמצעות העכבר. העבודה בעזרת קיצורי מקלדת נוחה, יעילה וחוסכת זמן בעת ביצוע עבודה ממושכת במחשב. תפעול המחשב באמצעות מקשי קיצור במקלדת מסייע לאנשים עם מוגבלות פיזית המתקשים בשימוש בעכבר, ומהווה חלופה חיונית עבור משתמשים עם לקויות ראייה או עיוורון. מצורף מדריך לקיצורי המקלדת הנפוצים והשימושיים ביותר במערכת הפעלה Windows 10/11 לשימושכם.

מערכת הפעלה Windows:

 • מעבר לשולחן העבודה: Windows + D      
 • מעבר בין היישומים הפתוחים: Alt +Tab
 • סגירת חלון: Alt+F4
 • כניסה לתיקייה:  יש לעמוד על התיקייה, אותה אנו רוצים לפתוח ואז להקיש Enter.

סימון קבצים ו/או תיקיות

 ההנחיות תקפות לתצוגת 'רשימה' ו'פריטים'. 

 • סימון תיקיות/מסמכים רציפים: Shift + חץ למטה. יש לעמוד על הפריט הראשון וללחוץ על מקש Shift  ללא הרפיה. כל הקשה על חץ מטה תסמן את הפריט הבא.
 • סימון תיקיות/מסמכים לא רציפים: יש לעמוד על הפריט הראשון וללחוץ על מקש Control ללא הרפיה. כעת יש להקיש על חץ כדי לעבור בין הפריטים. כאשר הגענו לפריט הרצוי, יש להקיש על מקש רווח כדי לסמנו. לפני ביצוע הפעולה יש לסמן את הפריט עליו רוצים לבצע פעולה.

טיפול בקבצים ו/או תיקיות

 • יצירת תיקייה: Control + Shift + N   
 • גזירת קובץ/תיקייה: Control + X        
 • העתקת הקובץ/תיקייה: Control+ C
 • הדבקת הקובץ/תיקייה: Control + V
 • מחיקת קובץ/תיקייה: Delete               
 • מחיקת קובץ/תיקייה לצמיתות: Delete + Shift
 • שינוי שם קובץ/תיקייה: F2

שליטה בסמן

לפני המעבר, הסמן צריך להימצא בשורה המתאימה.

 • העברת הסמן לתחילת השורה: Home
 • העברת הסמן לסוף השורה: End             
 • העברת הסמן לתחילת הקובץ: Home + Control
 • העברת הסמן לסוף הקובץ:   End + Control
 • העברת הסמן למילה הבאה:  Control + חץ שמאל (לחיצה ללא הרפיה על מקש Control  והקשה קצרה על חץ שמאל).
 • העברת הסמן למילה הקודמת: Control + חץ ימין (לחיצה ללא הרפיה על מקש Control והקשה קצרה על חץ ימין).
 • העברת הסמן לפסקה הבאה: Control + חץ מטה (לחיצה ללא הרפיה על מקש Control  והקשה קצרה על חץ מטה).
 • העברת הסמן לפסקה הקודמת:  Control + חץ מעלה (לחיצה ללא הרפיה על מקש Control  והקשה קצרה על חץ מעלה).

סימון טקסט

 • סימון האות הבאה: Shift + חץ שמאלה
 • סימון האות הקודמת: Shift  + חץ ימינה
 • סימון מילה:  + Shift + Control      חיצים שמאלה וימינה  
 • סימון כל  הטקסט: Control + A
 • סימון ממיקום הסמן עד סוף השורה:  End + Shift
 • סימון ממיקום הסמן עד תחילת השורה: Shift +Home
 • סימון שורה: אם עומדים בתחילתה  Shift + End; אם עומדים בסופה Shift + Home   
 • סימון פסקה: Control + Shift + חיצים למעלה ולמטה
 • סימון ממיקום הסמן עד לסוף הקובץ: Control + Shift + End                                   
 • סימון ממיקום הסמן עד לתחילת הקובץ: Shift + Home+ Control

למדריך קיצורי מקלדת לתוכנת Outlook

למדריך קיצורי מקלדת לתוכנת Word

כתבה: אתי אורן , מורה להשלמת השכלה, מגדל אור

ינואר 2023