עברתם בדיקת עיניים ? קיבלתם אבחנה ? נתקלתם במונח שאינכם מכירים ? באנגלית או עברית ?

במילון מוצגים מושגים רפואיים בתחום העיניים ומחלות עיניים.

המילון מסודר לפי סדר A-Z

מושג רפואיביטוי רפואי באנגליתמשמעות הביטוי
Acuity חדות ראיה
Accommodation יכולת העדשה התוך עינית לקמר עצמה בהתאם למרחקים שונים
Achromatopsia עיוורון צבעים מוחלט ונדיר ביותר
Amblyopia עין עצלה הפרש של 3 שורות ויותר בין 2 העיניים בבדיקת חדות ראיה
Amplitude אמפליטודה, מדידת אפשרות טווח הריצוד בניסטגמוס
Anisometropia הבדל גדול בתוצאת המרשם בין 2 העיניים הדמות מתקבלת  בגודל שונה על הרשתית
Anridia העדר קשתית חלקי או מלא, נובע מחוסר התפתחות בזמן עוברות
Anophthalmos חוסר בגלגל עין – מולד
Aphakia חוסר עדשה בעין (אחרי קטרטקט)
Aqueous Humor נוזל דליל וצלול הממלא את החלק הקדמי של העין
Astigmatism ליקוי ראיה שגורם לעיוות שכיח מאוד, מתוקן על ידי משקפיים
B billBilateralדו צדדי
BEBoth Eyesבשתי העיניים
Bardet-Biedl Syndrome סינדרום נדיר, ניוון רשתית, חוסר נורמליות בתפקוד באיברים
Behr's Disease מחלה נדירה גנטית, סוג של ניוון עצב הראיה
Best's Macular Dystrophy מחלה, ניוון מקולרי על שם בסט
Binocular Vision ראיה דו עינית
Blind Spot הכתם העיוור, שטח עצב הראיה ברשתית בו אין ראיה
Buphthalmos עין מוגדלת בעקבות מחלה או טראומה
Cataract עדשה תוך עינית שמאבדת משקיפותה
Cataract Extraction הוצאת העדשה התוך עינית
Central Tapeto-Retinal Dystrophy ניוון רשתית מרכזי
Central Visual Acuity ראיה מרכזית, זוהי הראיה הברורה ביותר
Choroid דמית, אחת משכבות הרשתית
Choriretinits פגיעה ברשתית
Ciliary Body מיתרים האחראים לקימור העדשה התוך עינית שמאפשר את יכולת הקריאה
Coat's Disease מחלה הגורמת להתפתחות לא תקינה של כלי הדם מאחורי הרשתית
Coloboma חוסר התפתחות של איבר ספציפי
Congenital מולד
Convergence התכנסות, במבט לקרוב העיניים מתכנסות כלפי פנים
CSMCentral, Steady &  Maintained Fixationתוצאה בבדיקת מיקוד : מרכזי, יציב ומוחזק לאורך זמן
CSUMCentral, Steady, Unmaintained Fixationתוצאה בבדיקת מיקוד : מרכזי, יציב ולא מוחזק לאורך זמן
CUSUMCentral, Unsteady, Unmaintained Fixationתוצאה בבדיקת מיקוד : מרכזי, לא יציב, ולא מוחזק לאורך זמן
CVFCentral Visual Fieldשדה ראיה מרכזי
Dichromacy ראיית צבעים מוגבלת ב-2 מימדי צבע לדוגמא- עיוורון לצבע כחול צהוב
Diplopia כפילות בראיה
Dischromatopsia פגיעה בתאים המבחינים בצבע, קשור לראיית צבעים
Dislocated Lens עדשה תוך עינית שאינה במקומה
Dystrophy ניוון רקמות
Eccentric Viewing ראיה צידית
EEGElectroencephalogram  תוצאות בבדיקות אלקטרו מגנטיות: אי. אי. ג'י, אלקטרואנצפלוגרם בדיקה של פעילות חשמלית של המוח
Emmetropia ראיה תקינה
Encleation עקירה של העין
Enucleation העדר גלגל העין עקב ניתוח
ERG  Electroretinogram  תוצאות בבדיקות אלקטרו מגנטיות: רישום של תפקוד הרשתית  
ESOEsotropiaפזילה כלפי פנים
EXO, XTExotropiaפזילה החוצה
FCFinger Countספירת אצבעות, חלק מתוצאות הרישום של בדיקת חדות ראיה
F+FFix & Fixationתוצאה בבדיקת מיקוד: מיקוד ומעקב
FFMFix Follow Maintainתוצאה בבדיקת מיקוד: שומר על מיקוד  ומעקב
Focus מוקד, הנקודה שבה מתרכזות הקרניים למקום אחד
Fovia נקודה באזור מרכז המקולה, שבה חדות הראיה היא הטובה ביותר
PLT/ FPLForced Preferential Looking Preferential Looking Testבדיקה שנערכת לתינוקות נמדדת לפי הזזת ראש ועין ובודקת העדפת צד
Functional Vision ראיה תפקודית
Fundus קרקעית העין
Fusion היכולת לחבר את שתי התמונות של העיניים לתמונה אחת
FVEP  VEP Flash  תוצאות בבדיקות אלקטרו מגנטיות: הבזקים של VEP  
Glaucoma גלאוקומה, מחלה שפוגעת בעצב הראיה
HMHand Movementתנועות יד, חלק מצורת רישום לבדיקת חדות ראיה
Hhemangioma גידול הקשור בכלי דם
Hemianopsia חצי שדה ראיה פגוע
High Myopia קוצר ראיה גבוה
Histoplasmosis מחלה של רקמה דמית, פגיעה של חלקים ברשתית, בדרך כלל בהיקף
Horizontal בבדיקת ניסטגמוס: הוריזנטלי תנועת עיניים מצד לצד ימין ושמאל וההיפך
Hypertropia פזילה כלפי מעלה
Hyperopia/ Hypermetropia רוחק ראיה מצב שבו גלגל העין קצר מהממוצע, מקור האור נופל מאחורי הרשתית
hypoplasia תת התפתחות
hyperplasia יתר התפתחות
Hypermetropia רוחק ראיה
Intermittent, Nystagmus ריצוד לסרוגין, קטוע ולא עקבי
IOLIntraocular Lensעדשה תוך עינית שהושתלה לתוך העין בעקבות קטרקט
IOPIntra  Ocular Pressureלחץ תוך עייני
Iris קשתית- החלק הצבעוני שאנחנו רואים בעין שבמרכזו האישון
IVH תוצאות בבדיקות אלקטרו מגנטיות :דימום תוך חדרי המוח
Keratitis דלקות שגורמת לצלקות ופגיעות בקרנית
Keratoconus קרטוקונוס, מחלת קרנית פרוגריסיבית הגורמת שינוי הקרנית לצורת חרוט/קונוס
Laurence- Moon- Biedl Syndrom סינדרום הכולל RP +פעילות אנורמלית ברקמות ובאיברים
LCALebers Congenital Amaurosisלברס, מחלה מולדת
Leber's (Congenital) Amaurosis מולד, ניוון פיגמנטרי ברשתית (במקולה)
Leber's (Hereditary)Optic Atrophy מולד, ניוון עצב הראיה
Leber's Disease  מולד, מחלה ניוונית של הרשתית
Lens עדשה
Leucoma עכירות בקרנית
LPLight Perceptionמודעות לאור חלק מבדיקת חדות ראיה
Macula מקולה- אזור הראיה החדה ברשתית
Macular קשור למקולה
Macular Degeneration ניוון מקולרי
Marfan's Syndrome מחלה גנטית תורשתית שגורמת לעדשה התוך עינית בעין לשבת במקום הלא נכון
Microphthalmia, Microphthalmos חוסר התפתחות גלגל העין- גלגל עין קטן
Monochromacy מונוכרומטי- חד צבע, נדיר מסוגו, רואה גווני אפור בלבד
Myopia קוצר ראיה
Myopia Gravis קוצר  ראיה גבוה
Monochromacy מונוכרומטי- חד צבע, נדיר מסוגו, רואה גווני אפור בלבד
Night Blindness עיוורון לילה
NLPNo Light Perceptionללא מודעות לאור
Null Point נקודת ה-0 בה הניסטגמוס קטן ביותר
Nystagmus ניסטגמוס, ריצוד /תנועות עיניים לא רצוניות
OAOcular Albinisimלבקנות עינית
  OCA      Ocular Cutaneous Albinisum  לבקנות עיינית ועורית
OD R (E)Right Eyeעין ימין
OKNOpto Kinetic Nystagmusבדיקה שנועדה לבדוק את תנועת הניסטגמוס, בתינוקות ופעוטות בדרך כלל
ONOptic Nerveעצב ראיה
Optacon מכשיר המסייע לעיוור בקריאת דפוס, באמצעות יצירת רטט בכרית האצבע המעביר את צורת האותיות
Optic Atrophy ניוון עצב הראיה
Optic Disk דיסק הראיה
Optical Aids עזרים הגורמים להגדלת התמונה הנרשמת על רשתית העין: מגדלות, טלסקופים
Optical Illusion אשליה אופטית תפיסה חזותית מוטעית, תרגום מידע חזותי באופן מוטעה
Optic Nerve עצב הראיה
Optic Nerve Hypoplasia תת התפתחות בעצב הראיה כתוצאה מפגיעה נוירולוגית בהתפתחות העובר  
Optician טכנאי מוסמך שהוסמך להכין, להתאים ולספק משקפיים לפי מרשם
Optometrist אופטומטריסט, מומחה לביצוע בדיקות ראיה, רושם את התיקון האופטי
Ophthalmologist רופא עיניים
Orthoptist רופא או אופטומיטריסט מומחה לבעיות של ראיה דו עיינית, עוסק באבחון קשיים במיזוג ובכינוס, מטפל בפזילה
OS L (E)Left Eyeעין שמאל
OUBoth Eyesשתי העיניים
Peripheral Vision   ראיה היקפית  אחראית על ראיית לילה ותנועה
PHPVPersisted Tunica Vasculosa Lentis Persistent Hyperplastic Primary Vitreousאנומליה מולדת עיינית, הפרעה התפתחותית של הזגוגית
Pigment Epithelium השכבה הכהה ברשתית העין- לספיגת האור
Progressive פרוגרסיבי- תהליכי, מתקדם
Photoreceptors תאי עצב ברשתית העין, המכילים פיגמנטים רגישים לאור
Photophobia קושי/סנוור מאור
Phtisis Bulbi עין "מצומקת"- עיוורת
Presbyopia זוקן ראיה אובדן הגמישות של העדשה, הנגרם מחמת הגיל כמו הצורך במשקפי קריאה
Ptosis צניחת עפעף עליון
PVL תוצאות בבדיקות אלקטרו מגנטיות:  פגם ברקמת המוח
Refraction בדיקת אופטומיטריסט
Retina רשתית
Retinal שייך לרשתית
Retinal Detachment היפרדות רשתית
Retinoblastoma גידול בתאי הרשתית
רטטורי בבדיקת ניסטגמוס: תנועה סיבובית
Retinoschisis הפרדה ברשתית בין 2 שכבות עלולה להסתיים בהפרדות רשתית
Rod Monochromatism פגם בcones – עוורון צבעים, ראיה מרכזית נחותה
Rods תאים עצב האחראים על ראית לילה ותנועה
ROPRetinopathy Of Prematurityמחלת רשתית של פגות
RPRetinitis Pigmentosaמחלת רשתית תורשתית (בדרך כלל) רטיניטיס פיגמנטוזה
RxPrescriptionמרשם
Sclera גלגל העין, החלק הלבן של העין
Scotopic ראיה בתנאי אור עמום
Scotoma כתם בשדה הראיה
Secondary מישני. לא מולד
Schubert Bornshein Nictalopia מחלה גנטית המתבטאת בחוסר ראיית לילה עם קוצר ראיה
SKSciascopiaבדיקת חדות ראיה בעזרת רטינוסקופ
Snellen Chart לוח שבאמצעותו בודקים את חדות הראיה למרחק
S/PSuspectחשד ל….
Stereopsis יכולת לראות עומק
Subluxated Lens תזוזת העדשה התוך עינית בעקבות מחלה או טראומה וגורם לירידה בחדות ראיה
Toxoplasmosis מחלה הנגרמת על ידי טפיל ופוגעת ברשתית
Trachoma טראוכמה- דלקת זיהומית כרונית
Trichromacy פגם שכיח, בעיה בראיית צבעים, ללא אובדן קליטה של צבע
Tritanopia פגם בראיית צבעים
Tumor גידול
Tunnel Vision, Tubular Vision ראיית צינור, צמצום של שדה הראיה
Usher Syndrome צירוף של חרשות/כבדות שמיעה עם RP מחלה פרוגרסיבית
UTTUnable To Testלא ניתן לבדוק
V, VA, Va, VisusVisual Acuityחדות ראיה
VEP  Visual Evoked Potential  תוצאות בבדיקות אלקטרו מגנטיות: בדיקה של הולכה עצבית  
Vertical בבדיקת ניסטגמוס: ורטיקלי, תנועת עיניים מלמעלה למטה ולהיפך
Vitreous Fluid ג'ל שקוף מורכב מ95% מים וקולגן הממלא את רוב חלל העין ומעניק לעין את צורתה

כתבה : דורית כהן גלר, מנהלת תחום גיל רך

תיקוף מקצועי: דורית שואף – אופטומטריסטית המכון לשיקום ראייה ירודה , ריטה לפיד- מנהלת מקצועית מגדל אור

כתיבה מקצועית – גתית חפץ

ינואר 2022